Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου



Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων

Σχετικά με το νομοσχέδιο που συζητείται για την απόσπαση των δημοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών με την οποία παραθέτει τις απόψεις του Κινήματος.

Στην επιστολή αναφέρει ότι, για τη Συμμαχία Πολιτών, είναι θέμα αρχής όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να αντιμετωπίζονται το ίδιο βάση της αρχής της μη διάκρισης. Συνεπώς, και στο θέμα των αποσπάσεων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, θα πρέπει να ισχύει το ίδιο που ισχύει και στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσια Υπηρεσίας, όπως προσλήψεις, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, πειθαρχικός έλεγχος κτλ, πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, θεσμικά ανεξάρτητη αρχή. Προς τούτο, θεωρούμε ότι ο ορισμός πολιτικού προϊσταμένου, που στην προκειμένη είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ως αρμόδιας αρχής για τα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Υπηρεσίας αποδυναμώνει ή και εξαφανίζει τη θεσμική θωράκιση και ανεξαρτησία που αυτή πρέπει να απολαμβάνει από τυχόν κομματικές ή άλλες αθέμιτες παρεμβάσεις.

#Απόσπασηδημοσίωνυπαλλήλων #ΔημόσιαΥπηρεσία #ΠρόεδροτηςΕπιτροπήςΟικονομικών #ΥπουργόςΟικονομικών #επστολή

52 views0 comments