Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αδειοδότηση εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος στην Περιοχή Πυργών – ΚΣυγκέντρωση διαμαρτυρίας  Περιοχή Πυργών – Κόρνου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό ομάδας πρωτοβουλίας σε σχέση με την αδειοδότηση εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος στην Περιοχή Πυργών – Κόρνου.

Δυστυχώς η Πολιτεία με την συγκεκριμένη απόφαση πιθανής αδειοδότησης δεν έλαβε σοβαρά την υποχρέωσή της για να διασφαλίσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Καλούμε τον Προέδρο της Δημοκρατίας όπως αναλάβει πρωτοβουλία και έστω και την υστάτη επανεξεταστεί η αδειοδότηση μιας τέτοιας ανάπτυξης στην Περιοχή Σταυροβουνίου με στόχο να καλέσει όλα τα αρμόδια Τμήματα που έδωσαν θετικές απόψεις να απαντήσουν κατά πόσον έδωσαν τις θετικές τους απόψεις, επιστημονικά ή κατόπιν Πολιτικών πιέσεων.

Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών, δημοσία και ξεκάθαρα θέτουμε μερικά ερωτήματα προς τους αρμοδίους και τους προκαλούμε δημόσια να απαντήσουν.

1. Είναι ορθό οι Περιβαλλοντικές μελέτες να γίνονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους;

2. Καλούμε το Γενικό Ελεγκτή όπως παρέμβει σ αυτή τη διαδικασία και ζητήσει από την Πολεοδομία, εξηγήσεις γιατί πάει να αδειοδοτήσει μια τέτοια ανάπτυξη τη στιγμή που το ίδιο τμήμα είναι στη διαδικασία οριοθέτησης μια περιοχής που θα δέχεται τέτοιες αναπτύξεις; Ίσως να πληρώνουμε αύριο αποζημιώσεις για να τους μετακινήσουν; Ίσως είναι διασπάθιση δημοσίου χρήματος;

3. Καλούμε το Τμήμα Περιβάλλοντος να απαντήσει κατά πόσο είναι σε θέση να ελέγξει την υλοποίηση και την εφαρμογή των όποιων όρων επιβάλει για την συγκεκριμένης ανάπτυξης.

4. Καλούμε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να απαντήσει αν έχει τα εργαλεία, την εμπειρία, και το απαιτούμενο προσοντούχο προσωπικό για να καταμετρά και να εποπτεύει ότι, είναι στα καθορισμένα επιτρεπόμενα πλαίσια όχι μόνο τα επίπεδα σκόνης αλλά όλες τις ρυπογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα;

Υπογραμμίζουμε ότι στη περιοχή Σταυροβουνίου βρίσκετε ο μεγαλύτερο υδροφορέας με στρατηγικά αποθέματα νερού και για εμάς είναι αδιανόητο να αδειοδοτούνται τέτοιες αναπτύξεις στη περιοχή.

#αδειοδότησηεργοστασίουασφαλτικούσκυροδέματος #ΠτΔ #ΓενικόςΕλεγκτής #Πολεοδομία #ΤμήμαΠεριβάλλοντος

9 views0 comments