Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (EDP)



EDP

Η ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί την Κύπρο από την στιγμή της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Το θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού μετά τις πολύχρονες πολεμικές διενέξεις στη Συρία έφερε την Ευρώπη αντιμέτωπη με πραγματικά δύσκολες προκλήσεις οι οποίες επιβάλλουν την συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στους κόλπους της κάθε Ευρωπαϊκής κοινωνίας και ιδιαίτερα στα κράτη που κυρίως λόγω γεωγραφικής θέσης φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, κυρίως από Συρία, Τουρκία και Λίβανο, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωπα με μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών αλλά και ανθρωπιστικών θεμάτων. Τα θέματα αυτά οδηγούν με τη σειρά τους σε πολλαπλά προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επηρεάζοντας και την Κύπρο.

Επιπλέον η Κύπρος έχοντας να αντιμετωπίσει τις πιο πάνω προκλήσεις, διέρχεται σε μια περίοδο που αναζητεί την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έχοντας συχνές διπλωματικές επαφές με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών και θέτοντας προτάσεις και αιτήματα που να μπορούν να δώσουν ώθηση στην συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής πλευράς. Στην αναζήτηση μιας λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα η οποία να είναι δίκαιη, βιώσιμη αλλά και να εξασφαλίζει την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται δημιουργώντας εμπόδιο στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιζητεί μια λύση βασισμένη στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Μια λύση η οποία να συμπεριλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων, καθώς και την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων, παράμετρος την οποία η Τουρκία συνεχίζει να απορρίπτει καθιστώντας την εξεύρεση λύσης ακόμη πιο δύσκολη.

Η Κύπρος, ως ισότιμο κράτος-μέλος, διεκδικεί δικαιωματικά την πλήρη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ στα δίκαια αιτήματα της. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, αν και φαίνεται να αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια προκαλώντας τις αυστηρές προειδοποιήσεις εκ μέρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και την κατάθεση πρότασης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίσημη διακοπή των συνομιλιών για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, εντούτοις συνεχίζει να υποστηρίζεται από αρκετά κράτη-μέλη. Ως αποτέλεσμα, οι ειδικές συμφωνίες τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία και μια σειρά άλλων προενταξιακών κονδυλίων, συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την Τουρκία στην προκλητική στάση της απέναντι στην Κύπρο αλλά και στο σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών. Το ασυμβίβαστο της τουρκικής πολιτικής και δημοκρατίας δεν συνάδει με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί ένα παράγοντα που τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν σε κάθε καινούργια αξιολόγηση που γίνεται για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

Ως Κυπριακή Δημοκρατία, ζητάμε την πλήρη στήριξη και έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών με την μελέτη της πιθανότητας διακοπής κάθε οικονομικής στήριξης προς την Τουρκία, αν δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και αν δεν σεβαστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται ρητώς στην νομική βάση της «αποκλειστικότητας δικαιοδοσίας» (exclusivity of jurisdiction) του Διεθνές Δικαίου.

#EDP #ΕΕ

7 views0 comments