ΓεΣΥ - Αύξηση συμμετοχής γιατρώνΓεΣΥ

Συγχαρούμε τους γιατρούς και καλούμε τους πολίτες να εγγραφούν στο πελατολόγιο τους.

Με μεγάλη ικανοποίηση ενημερωνόμαστε ότι ο αριθμός των γιατρών που εγγράφονται στο ΓεΣΥ ολοένα και αυξάνεται. Δεν αποτελεί έκπληξη για εμάς,

καθώς γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των γιατρών της Κύπρου διέπεται από επαγγελματισμό και ανθρωπιά και ουδεμία σχέση έχουν με αυτά που η ηγεσία του ΠΙΣ πρεσβεύει.

Ως Συμμαχία Πολιτών αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε τους γιατρούς αυτούς που αντιστέκονται στις πιέσεις και στο bulling της ηγεσίας του ΠΙΣ, που δεν φοβούνται και που βάζουν το κοινό καλό πάνω από όλα.

Για αυτό όλοι οι πολίτες οφείλουμε να στηρίξουμε τους γιατρούς που εντάσσονται στο ΓεΣΥ με το να ζητήσουμε να εγγραφούμε στο πελατολόγιο τους.

Το ΓεΣΥ γίνεται για όλους τους πολίτες και οι πολίτες πρέπει να το στηρίξουν.

#συμμετοχήγιατρών #ΓεΣΥ #πελατολόγιο

5 views0 comments