Εμπλοκή στην έρευνα Γενικού Ελεγκτή για ΠΕΠ-ΜΕΔΓενικός Ελεγκτής

Ιδιαίτερα σοβαρές και ανησυχητικές είναι οι αποκαλύψεις του Γενικού Ελεγκτή ότι παρεμβάλλονται εμπόδια στην έρευνα του για τα €130 εκατ. μη εξυπηρετούμενων δανείων στον Συνεργατισμό από Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Όπως είναι γνωστό η Συμμαχία Πολιτών ζήτησε ήδη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να συζητηθεί η πιθανή ευνοϊκή μεταχείριση Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή για να κατατεθούν ενώπιων της επιτροπής τα στοιχεία που αφορούν σε πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα για ΜΕΔ που μπορεί να είχαν και ταυτόχρονα να ψήφιζαν ενώ υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων και δεν δηλώθηκε.

Καλούμε λοιπόν τον κ. Κουλία να επισπεύσει τη συζήτηση και να κληθεί ο Γενικός Ελεγκτής να παρουσιάσει τα προβλήματα που προκύπτουν για τη διενέργεια της έρευνας του.

Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι η Βουλή δεν μπορεί και δεν δικαιούται να μείνει αμέτοχη σε αυτό το σοβαρό ζήτημα που την αφορά. Το να έχει κάποιος βουλευτής ΜΕΔ δεν είναι από μόνο του επιλήψιμο. Επιλήψιμο όμως είναι το γεγονός αν τα δάνεια δεν παίρνονταν με ικανοποιητικές εξασφαλίσεις αν έγινε αναδιάρθρωση ή / και διαγραφή με ποιους όρους έγινε και αν είχε δηλωθεί η σύγκρουση συμφέροντος κατά την εξάσκηση του κοινοβουλευτικού έργου από τους βουλευτές.

Ως Συμμαχία Πολιτών θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να βγουν στην διαφάνεια όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση του Συνεργατισμού. Αποτελεί λαϊκή απαίτηση η διαφάνεια και η κάθαρση στον πολιτικό βίο του τόπου.

#ΓενικόςΕλεγκτής #ΠρόεδροςτηςΕπιτροπήςΕλέγχου #ΜΕΔ #ΠόρισμαΣυνεργατισμού #ΠολιτικάΕκτεθειμέναΠρόσωπα

15 views0 comments