Σχέδιο Απόφασης για τον Συνεργατισμό από την Συμμαχία Πολιτών και τους Οικολόγους Συνεργασία ΠολιτώνΣυνεργατισμός

Η Συμμαχία Πολιτών και το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, τα μοναδικά κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν είχαν καμία απολύτως ανάμειξη στην κατάρρευση του Συνεργατισμού είτε μέσω των διαχρονικών τους κομματικών παρεμβάσεων στα του Συνεργατισμού είτε με τη ψήφο τους για απαγόρευση ελέγχου του Συνεργατισμού από τον Γενικό Ελεγκτή είτε με την υπερψήφιση των κρατικών εγγυήσεων για το ξεπούλημα του, έχουν καταθέσει ψήφισμα απόφασης το οποίο θα κληθεί η Βουλή να εγκρίνει ή να απορρίψει και το οποίο, μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζει ότι:

 1. Το πόρισμα είναι πλήρως σεβαστό για όλα τα συμπεράσματα του. Η επιλεκτική ανάγνωση είναι απαράδεκτη. Όλα τα πορίσματα ερευνητικών επιτροπών που διορίζονται από την Πολιτεία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και οι ευθύνες να αναλαμβάνονται έμπρακτα.

 2. Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών να επιδείξουν σεβασμό στην Ανεξάρτητη Ερευνητική Επιτροπή και να τερματίσουν την περιφρόνηση που επιδεικνύουν απέναντι στο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο πόρισμα της, αναλαμβάνοντας έμπρακτα τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν

 3. Καλεί τα πολιτικά κόμματα που έλεγχαν τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα πριν από το 2013 να αναλάβουν εμπράκτως τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν και τους καταλογίζει το πόρισμα.

 4. Οι πολιτικές ευθύνες για την περίοδο μετά το 2013 βαραίνουν την Κυβέρνηση, και δη τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αφού ήταν γνώστες της κατάστασης, ένεκα των αποφάσεων, πράξεων, παραλείψεων.

Αυτούσιο το Σχέδιο Απόφασης όπως κατατέθηκε:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Αφού συζήτησε στο Τέταρτο Κεφάλαιο της Ολομέλειας του Σώματος σε ολοήμερη συνεδρία της, στις 4 Απριλίου 2019, το θέμα «Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος», που αφορούσε το Πόρισμα που εξέδωσε την 1η Μαρτίου 2019, η Ερευνητική Επιτροπή που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με σχετικό Διάταγμα ημερομηνίας 6ης Ιουλίου 2018.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πιο πάνω ερευνητική επιτροπή έλαβε την εντολή από τον Γενικό Εισαγγελέα, που τη διόρισε σύμφωνα με τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο (Κεφ. 44), «όπως προβεί στην διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας με αντικείμενο τη διακρίβωση όλων εκείνων των γεγονότων, αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που σχετίζονται με τους λόγους και τα αίτια, που οδήγησαν το συνεργατικό πιστωτικό σύστημα και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), στην κατάσταση στην οποία περιήλθαν, περιλαμβανομένων και γεγονότων που ήθελαν προκύψει μετά το διορισμό της Επιτροπής, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης της Επιτροπής».

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά το 2013, κλήθηκε δύο φορές να ψηφίσει νομοσχέδια για την καταβολή ποσών που αφορούσαν την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος με σκοπό να αποφευχθεί η κατάρρευση του, καθιστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία τον βασικό μέτοχο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

KΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πλειοψηφία της Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2018 ψήφισε επιπλέον 2,6 δισεκατομμύρια σε κρατικές εγγυήσεις προς την Ελληνική Τράπεζα όπως προνοούσε η κυβερνητική πρόταση για την πώληση του Συνεργατισμού, κάτι που είναι πολύ πιθανών να επιβαρύνει περαιτερω το δημόσιο χρέος.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η τελική απόφαση για διάλυση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας έχει δημιουργήσει υποχρεώσεις που ανέρχονται σε €8 δις (συμπεριλαμβανομένου και των κρατικών εγγυήσεων προς την Ελληνική Τράπεζα) για το Κράτος, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα το επωμιστούν και πάλι οι φορολογούμενοι.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω των διαδικασιών και αρμοδιοτήτων που διέπουν τις εξουσίες της Νομοθετικής Εξουσίας, αποπειράθηκε να ασκήσει τον νενομισμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα τεκταινόμενα στον Συνεργατισμό, δυστυχώς χωρίς αυτή να λαμβάνει αληθή και αντικειμενική ενημέρωση από την Εκτελεστική Εξουσία, για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετώπιζε το Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα ειδικά μετά το 2013 αφού σύμφωνα και με την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής «ένεκα των ελλιπών ή και παραπλανητικών εκθέσεων της Μονάδας Διαχείρισης, ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και η Βουλή των Αντιπροσώπων προς τους οποίος οι εκθέσεις αποστέλλονταν, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πραγματική εικόνα στον ΣΠΤ» με αποτέλεσμα «η ευθύνη δε γι’ αυτό να βαρύνει το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα τον ίδιο τον Υπουργό».

Ευθύνες φυσικά βαραίνουν και την Βουλή που κατά πλειοψηφία τον Οκτώβριο του 2016 αφαίρεσαν από τον Γενικό Ελεγκτή το δικαίωμα που είχε για να διενεργεί ελέγχους για την διαχείριση του Συνεργατισμού.

Σχετικές είναι οι σελίδες 723, 724 και 725 του πορίσματος όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση της πλειοψηφίας των κομμάτων.

Ειδικότερα αναφέρεται :

«...Όμως το πλέον σημαντικό είναι ότι προσπάθησαν και αποφάσισαν σε μια πρώτη φάση να εμποδίσουν τον έλεγχο ενός οργανισμού απόλυτα ελεγχόμενου από το κράτος στον οποίο το κράτος διέθεσε €1,675 δις, χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου, όταν μάλιστα είχε προηγηθεί έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014 στην οποία περιέχονταν σοβαρές παρατηρήσεις, οι οποίες λογικά θα έπρεπε να είχαν ανησυχήσει την Βουλή...»

Στην συνέχεια η πλειοψηφία των κομμάτων επανήλθε, αντιλαμβανόμενοι το λάθος τους, και στις 2/12/2016 ψήφισαν νέα νομοθεσία που όμως και πάλι στερούσε από τον Γενικό Ελεγκτή την δυνατότητα ελέγχου που είχε προγενέστερα.

Χαρακτηριστικά στο πόρισμα αναφέρεται :

«…στις 2/12/2016 η Βουλή ψήφισε νέα νομοθεσία η οποία θέτει και πάλιν τον έλεγχο της ΣΚΤ κάτω από την αρμοδιότητα του Γενικού Ελεγκτή καίτοι πρέπει να πούμε ότι σε κάποιο βαθμό την περιορίζει…»

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Υπουργός Οικονομικών, διαβεβαίωνε δημόσια εκ μέρους της Κυβέρνησης Αναστασιάδη τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι θα επέστρεφε το σύνολο των μετοχών του Συνεργατισμού δωρεάν πίσω στους πολίτες και ότι μάλιστα εξασφαλίστηκε επί τούτου η συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στο παρασκήνιο μεθόδευαν τη διάλυση του Συνεργατισμού, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και η Ερευνητική Επιτροπή η οποία υπογραμμίζει: «Πρέπει δε εδώ να θυμίσουμε κάτι το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών ανάφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, ότι η πώληση ήταν ένας πολύ καλός τρόπος αποκρατικοποίησης. Μήπως αυτό τον ενδιέφερε από την αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου επανειλημμένες αρχικά δηλώσεις του ότι ο Συνεργατισμός έπρεπε να επιστρέψει εκεί όπου ανήκε;»

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πιο πάνω ερευνητική επιτροπή, ενεργώντας μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής που έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη κοινωνική προσφορά του Συνεργατισμού ανέδειξε και τα διαχρονικά προβλήματα, τις παθογένειες καθώς και τις ευθύνες που είχαν τα κόμματα για την κατάσταση που επικρατούσε πριν το 2013.

Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι αναφορές του πορίσματος στις σελίδες 749-752.

Συγκεκριμένα :

"...Έχουμε ήδη προβεί στη διαπίστωση ότι τόσο πριν το 2013 όσο και μετά το 2013 τα κόμματα δεν ενεργούσαν με τρόπο ο οποίος να βοηθά τη λειτουργία και εξέλιξη του. Σ’ αυτή την πρώτη περίοδο η επέμβαση των κομμάτων ιδιαίτερα στα ΣΠΙ ήταν καταλυτική και επηρέαζε κάθε τομέα της λειτουργίας τους όχι με ευεργετικά αποτελέσματα..."

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η ερευνητική επιτροπή κατέληξε στη βασική διαπίστωση ότι «η τελική κατάρρευση του Συνεργατικού Τραπεζικού Συστήματος το 2018 δεν μπορεί ν’ αναζητείται στα όσα συνέβησαν πριν το 2013. Πρέπει ν’ αναζητηθεί σε λάθη, παραλήψεις, απραξία, ανικανότητα, εγκληματική αμέλεια και ίσως και παράνομες πρακτικές τα οποία διαπράχθηκαν απ’ όσους ανάλαβαν να χειρισθούν τις υποθέσεις του ΣΠΤ από την ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν».

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πιο πάνω Ερευνητική Επιτροπή επιπρόσθετα κατέληξε, μεταξύ άλλων διαπιστώσεων, ότι «η πολιτική ευθύνη για την κατάρρευση του ΣΠΤ και ιδιαίτερα η εξαφάνιση της ΣΚΤ, οφείλεται στους λανθασμένους χειρισμούς και αποφάσεις ή παραλείψεις του Υπουργού Οικονομικών».

Σημειώνοντας, ότι η διαπίστωση τεκμηριώνεται από γεγονότα τα οποία καταγράφει το πόρισμα αναλυτικά και άπτονται του γεγονότος ότι «ο Υπουργός ήταν ο εκπρόσωπος του κράτους και συμμετείχε στην διαμόρφωση της στρατηγικής της ΣΚΤ. Καθώς είχε και την κύρια, αν όχι την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί αν η πορεία του ΣΠΤ ήταν σύμφωνη με τις δεσμεύσεις τις οποίες είχε αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Σημειώνοντας, ότι η ερευνητική επιτροπή εντοπίζει ότι ο Υπουργός Οικονομικών «είχε από πολύ ενωρίς επανειλημμένες και μερικές φορές αυστηρές προειδοποιήσεις, τόσο από τους επόπτες στην Κύπρο, όσο και κυρίως από τους ευρωπαίους επόπτες, για την πολύ πτωχή και αδύνατη εταιρική διακυβέρνηση της ΣΚΤ». Ουδέν όμως έπραξε.

Σημειώνοντας περαιτέρω, τη διαπίστωση της ερευνητικής επιτροπής ότι «η ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών μεγεθύνεται από το γεγονός ότι ένεκα της λανθασμένης πορείας προς αποκρατικοποίηση, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχασαν κάθε εμπιστοσύνη και ελπίδα ότι η ΣΚΤ μπορούσε να ανακάμψει».

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τα ευρήματα της ερευνητικής επιτροπής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πλήρη εικόνα για τα κακώς έχοντα στον ΣΠΤ, ειδικότερα από τον Ιανουάριο του 2018 και μετά, όταν πραγματοποιήθηκε συνάντηση του με την ΚΤΚ και κατά την οποία ενημερώθηκε για τις επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις.

Σημειώνοντας, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις οι οποίες λάμβαναν χώρα την περίοδο αυτή. Παράλειψη που συνέβαλε καθοριστικά στην τελική κατάρρευση του ΣΠΤ κάποιους μήνες αργότερα.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το πόρισμα της Ερευνητικής επιτροπής απέδωσε κατά τρόπο ολοκληρωμένο, σαφή και τεκμηριωμένο τις πολιτικές καθώς και πιθανές αστικές και ποινικές ευθύνες για τις ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις των εμπλεκομένων στην τελική κατάρρευση του ΣΠΤ∙ εντούτοις μέχρι σήμερα ουδείς από την κυβέρνηση ή τα κόμματα έχει αναλάβει την όποια πολιτική ευθύνη.

 • ότι τα τεκμήρια επί των οποίων στηρίχθηκε η τελική κρίση της Ερευνητικής Επιτροπής είναι βασισμένη σε μια σειρά από γεγονότα, που υποστηρίζονται από έγγραφα και από τις καταθέσεις που λήφθηκαν από την επιτροπή.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Οικονομικών, μέσα από αφοριστικές και προσβλητικές δηλώσεις τους, οι οποίες σε καμιά περίπτωση αφορούσαν τεκμηριωμένη αμφισβήτηση πτυχής ή πτυχών του πορίσματος, επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση στο πόρισμα αλλά και προς τον ίδιο τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής.

Ως εκ των άνω, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει ως ακολούθως:

 1. Η ερευνητική επιτροπή έχει ενεργήσει μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής που έλαβε από τον Γενικό Εισαγγελέα και οι πιθανές αστικές και ποινικές ευθύνες που εντοπίστηκαν θα πρέπει να συνεχίσουν να τυγχάνουν διερεύνησης από την Γενική Εισαγγελία και την Αστυνομία, ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι κριθεί ότι υπέχουν ανάλογων ευθυνών.

Το πόρισμα είναι πλήρως σεβαστό για όλα τα συμπεράσματα του. Η επιλεκτική ανάγνωση είναι απαράδεκτη. Όλα τα πορίσματα ερευνητικών επιτροπών που διορίζονται από την Πολιτεία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και οι ευθύνες να αναλαμβάνονται έμπρακτα.

 1. Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών να επιδείξουν σεβασμό στην Ανεξάρτητη Ερευνητική Επιτροπή και να τερματίσουν την περιφρόνηση που επιδεικνύουν απέναντι στο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο πόρισμα της, αναλαμβάνοντας έμπρακτα τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν.

 2. Καλεί τα πολιτικά κόμματα που έλεγχαν τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα πριν από το 2013 να αναλάβουν εμπράκτως τις πολιτικές ευθύνες που τους αναλογούν και τους καταλογίζει το πόρισμα.

 3. Οι πολιτικές ευθύνες για την περίοδο μετά το 2013 βαραίνουν την Κυβέρνηση, και δη τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αφού ήταν γνώστες της κατάστασης, ένεκα των αποφάσεων, πράξεων, παραλείψεων. καθώς και της απουσίας πολιτικής βούλησης εκ μέρους της Κυβέρνησης να υπερασπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εξεύρεση λύσεων που θα διατηρούσαν τη ΣΚΤ σε βιώσιμη τροχιά ώστε να διατηρηθεί στη ζωή. Αντ’ αυτού, μεθόδευσαν την κατάρρευση και την οδήγησαν σε μια προαποφασισμένη διαδικασία πώλησης σε μια ιδιωτική Τράπεζα, στο πλαίσιο μιας κάκιστης και ετεροβαρούς για το κράτος και τους φορολογούμενους συμφωνίας.

 4. Κύρια αίτια της κατάρρευσης του ΣΠΤ ήταν οι προσωπικές επιλογές και παραλείψεις του Υπουργού Οικονομικών τόσο για τον σχεδιασμό στρατηγικής για την Τράπεζα, όσο και στην επιλογή ατόμων που θα ηγούνταν της προσπάθειας ο Συνεργατισμός να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του, αφού εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Ως εκ τούτου ο Υπουργός Οικονομικών καλείται σε άμεση παραίτηση ή σε διαφορετική περίπτωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να τον παύσει, ως ένδειξη της ελάχιστης ανάληψης ευθύνης εκ μέρους τους, δεδομένων των αποφάσεων τους που καθόρισαν την τραγική κατάληξη της Τράπεζας.

 5. Καλεί την Κυβέρνηση να τερματίσει τις διαδικασίες αποξένωσης περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ, καθώς και την εξεύρεση νόμιμων διόδων, προκειμένου αυτή η περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων, αποθηκών, συσκευαστηρίων, εργοστασίων, οικοπέδων, έργων τέχνης, να δοθεί πίσω στους νόμιμους δικαιούχους της.

#Συνεργατισμός #Σχέδιοαπόφασης #Οικολόγοι #ΥπουργόςΟικονομικών #ΣυνεργατικάΠιστωτικάΙδρύματα #Κυβέρνηση #ΠρόεδροςτηςΔημοκρατίας

28 views0 comments