Χάσμα αμοιβών- Στοιχεία EurostatΧάσμα αμοιβών

Τα στοιχεία της Eurostat αναφορικά με το χάσμα αμοιβής ανδρών και γυναικών στην Κύπρο αλλά και των ποσοστών των γυναικών που αναλαμβάνουν στην Κύπρο διευθυντικές θέσεις, είναι απογοητευτικά. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι Κύπριες γυναίκες έχουν ένα από τα πιο ψηλά επίπεδα μόρφωσης.

Η ανισότητα αυτή επιτέλους πρέπει να σταματήσει. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα όμορφα λόγια περί των δυνατοτήτων των γυναικών και να προχωρήσουμε άμεσα με πρακτικές λύσεις.

1. Αρχή της Ίσης Αμοιβής

Η Πολιτεία οφείλει να εξαλείψει κάθε ανισότητα στο χάσμα αμοιβής για ίδια εργασία μεταξύ φύλων. Η θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών και η συχνή παρακολούθηση της εφαρμογής της Αρχής θα λειτουργήσει θετικά. Ταυτόχρονα χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας, να δοθούν κίνητρα προς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά και μια "Μαύρη Λίστα" για όσους επιμένουν σε διακρίσεις μεταξύ φύλων. Οι οδηγίες της Ε.Ε και τα μοντέλα καλής πρακτικής πρέπει να υιοθετηθούν πλήρως στη χώρα μας.

2. Υποδομές διευκόλυνσης της γυναίκας

Πενταετής σχεδιασμός για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομών οι οποίες θα δώσουν τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο στην εργαζόμενη γυναίκα.

Τέτοιες υποδομές είναι:

• το υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο

• η δημιουργία νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών στους χώρους εργασίας ή κοντά στους χώρους εργασίας.

• άδεια μητρότητας και πατρότητας δύο ετών

3. Τέλος, η επαναφορά του σχεδίου για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αύξηση του σχετικού κονδυλίου. Οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν πετυχημένες επιχειρήσεις αρκεί να τος δοθούν οι ευκαιρίες.

#Χάσμααμοιβών #Eurostat #Πολιτεία #ΓυναικείαΕπιχειρηματικότητα

6 views0 comments