Παγκόσμια Ημέρα ΑυτισμούΠαγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Η παγκόσμια ημέρα αυτισμού σκοπό έχει να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία.

Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ακράδαντα πως όταν παρέχεται στα άτομα με αυτισμό και αναπτυξιακές διαταραχές και στις οικογένειες τους, η κατάλληλη στήριξη με θεραπείες, εκπαίδευση και ενημέρωση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το παιδί θα απολαύσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και θα μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο του.

Στόχος πρέπει να είναι το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αυτισμό και αναπτυξιακές διαταραχές, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του.

Το δικαιούχο άτομο, να μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται εγκεκριμένα από το δημόσιο προγράμματα.

Αυτό θα δώσει το δικαίωμα της επιλογής στο δικαιούχο άτομο.

Συγκεκριμένες εισηγήσεις για δράσεις της κυβέρνησης.

  1. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και καταχώρηση στοιχείων για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στην διαχείριση ατόμου με αυτισμό και αναπτυξιακές διαταραχές μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

  2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6 ετών με το δικαίωμα επιλογής στις οικογένειες. Κάλυψη στο 100% των δαπανών από το κράτος.

  3. Επέμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση με την ανεξαρτητοποίηση της ως δομή του υπουργείου Παιδείας. Με την σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση των ειδικών εκπαιδευτικών και την εντατική και συστηματική εκπαίδευση τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο έργο τους.

  4. Αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αυτισμό μετά την ηλικία των 21 καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Κάλυψη στο 100% των δαπανών για να έχει το άτομο είναι αξιοπρεπές επίπεδο ζωής από το κράτος.

#ΠαγκόσμιαΗμέραΑυτισμού #Αυτισμός #Κοινήγνώμη #Εισηγήσεις #Κυβέρνηση

4 views0 comments