ΜΕΔ Πολιτικά εκτεθειμένων προσώπωνΤο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Σημερινή» είναι ενδεικτικό της εκμετάλλευσης του συστήματος από μερίδα των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων ως προς τους όρους και την αποπληρωμή των δανειακών τους συμβάσεων. Δεν θεωρούμε πως αν κάποιος έχει ΜΕΔ είναι από μόνο του επιλήψιμο.

Επιλήψιμο είναι το γεγονός αν τα δάνεια παίρνονταν με ικανοποιητικές εξασφαλίσεις και με ίσους όρους με τους άλλους πολίτες, αν έγινε αναδιάρθρωση ή / και διαγραφή με ποιους όρους έγινε και αν είχε δηλωθεί η σύγκρουση συμφέροντος κατά την εξάσκηση του κοινοβουλευτικού έργου από τους βουλευτές.

Για αυτό το λόγο ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών ζήτησε όπως συζητηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής η πιθανή ευνοϊκή μεταχείριση Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή για να κατατεθούν ενώπιων της επιτροπής τα στοιχεία που αφορούν σε πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα για ΜΕΔ που μπορεί να είχαν και ταυτόχρονα ψήφιζαν ενώ υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων και δεν δηλώθηκε.

Η Συμμαχία Πολιτών δεν ανήκει σε αυτά τα κόμματα ούτε στους πολιτικούς που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα και φόρτωσαν τον Συνεργατισμό με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό φαίνεται και από τις ξεκάθαρες απαντήσεις του Προέδρου της κ. Γιώργου Λιλλήκα.

Ως Συμμαχία Πολιτών θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να βγουν στην διαφάνεια όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση του Συνεργατισμού. Αποτελεί λαϊκή απαίτηση η διαφάνεια και η κάθαρση στον πολιτικό βίο του τόπου.

#ΜΕΔ #ΠολιτικάΕκτεθειμέναΠρόσωπα #ΓενικόςΕλεγκτής #Μηεξυπηρετούμεναδάνεια

11 views0 comments