Αδειοδότηση εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Πυργών-Κόρνουεργοστάσιο ασφαλτικού σκυροδέματος

Το θέμα της πιθανής αδειοδότησης του εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή Πυργών-Κόρνου με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι τα καλύτερα.

Η Περιβαλλοντική μελέτη που ετοιμάζεται θα πρέπει σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις να αναδείξει την ανευθυνότητα του Κράτους, που κρύβεται σκόπιμα πίσω από αδυναμίες της νομοθεσίας για να εξυπηρετηθούν τα όποια συμφέροντα με στόχο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να νιώσει την ευθύνη για την απόφαση που θα πάρει.

Εμείς καλούμε τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, πριν την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης από την Πολεοδομία, να αναλάβουν πρωτοβουλία και να καλέσουν όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα που έδωσαν τις απόψεις τους σε σχέση με την αίτηση για την ανάπτυξη αυτή και το Τμήμα Πολεοδομίας για να επανεξετάσουν τα δεδομένα και μετά να αποφασίσουν.

Ταυτόχρονα ως Συμμαχία Πολιτών, θέτουμε μερικά ερωτήματα προς τους αρμοδίους.

  1. Είναι ορθό οι Περιβαλλοντικές μελέτες να γίνονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους;

  2. Γιατί η αρμόδια οικοδομική αρχή δεν εφάρμοσε τη νομοθεσία για όλες τις μη αδειοδοτημένες αναπτύξεις της εταιρείας, στην συγκεκριμένη περιοχή;

  3. Καλούμε το Γενικό Ελεγκτή όπως παρέμβει σ αυτή τη διαδικασία και ζητήσει από την Πολεοδομία, εξηγήσεις γιατί πάει να αδειοδοτήσει μια τέτοια ανάπτυξη τη στιγμή που το ίδιο τμήμα είναι στη διαδικασία οριοθέτησης μια περιοχής που θα δέχεται τέτοιες αναπτύξεις; Ίσως να πληρώνουμε αύριο αποζημιώσεις για να τους μετακινήσουν; Ίσως είναι διασπάθιση δημοσίου χρήματος;

  4. Καλούμε το Τμήμα Περιβάλλοντος να απαντήσει κατά πόσο είναι σε θέση να ελέγξει την υλοποίηση και την εφαρμογή των όποιων όρων επιβάλει σε μια πιθανή αδειοδότηση της συγκεκριμένης ανάπτυξης.

  5. Καλούμε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να απαντήσει αν έχει τα εργαλεία, την εμπειρία, και το απαιτούμενο προσοντούχο προσωπικό για να καταμετρά και να εποπτεύει ότι, είναι στα καθορισμένα επιτρεπόμενα πλαίσια όχι μόνο τα επίπεδα σκόνης αλλά όλες τις ρυπογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα;

#Εργοστάσιοασφαλτικούσκυροδέματος #ΠύργοςΚόρνος #περιβαλλοντικήμελέτη #ΤμήμαΠολεοδομίαςκαιΟικήσεως #ΥπουργόςΕσωτερικών #ΥπουργόςΓεωργίας #ΓενικόςΕλεγκτής

29 views0 comments