Πασχαλινό Επίδομα ΚυβέρνησηςΓραφείο Πολίτη Συμμαχίας Πολιτών

Με την χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων, ακόμη και των χαμηλοσυνταξιούχων, δεν θα πάρει το Πασχαλινό επίδομα.

Περισσότεροι από τους μισούς χαμηλοσυνταξιούχους εξακολουθούν να μην δικαιούνται το πασχαλινό επίδομα αφού τα κριτήρια είναι τα ίδια όπως τη προηγουμένη χρονιά. Δηλαδή για την περίπτωση μονήρης συνταξιούχου, το κριτήριο παραμένει στις 6,500 ευρώ ετήσιο εισόδημα ενώ για ζευγάρι συνταξιούχων είναι στις 11,000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Παρά το γεγονός ότι οι πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν δικαιούται πασχαλινό επίδομα εμείς χαιρετίζουμε την αυτή την ενέργεια της Κυβέρνησης αλλά εμμένουμε στις θέσεις μας για επανασχεδιασμό του ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας και να μην αναγκάζονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι να ζητιανεύουν για ένα επίδομα από το Κράτος.

Το Γραφείο ενημέρωσης του Πολίτη της Συμμαχίας Πολιτών ενημερώνει τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζονται να συμπληρώσουν κάποια αίτηση για το Πασχαλινό επίδομα και όσοι είναι δικαιούχοι θα το πάρουν αυτόματα.

#ΓραφείοενημέρωσηςτουΠολίτη #Πασχαλινόεπίδομα #Κοινωνικέςασφαλίσεις #Χαμηλοσυνταξιούχοι

4 views0 comments