ΓεΣΥ - Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για Ιατρικά ΠρωτόκολλαΓεΣΥ

Η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για θεσμοθέτηση Εθνικής Επιτροπής για τη δημιουργία και εφαρμογή πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι σαφώς προς την ορθή κατεύθυνση και ακόμη ένα βήμα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους Κύπριους πολίτες.

Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής είναι η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δημιουργήθουν τα πρωτόκολλα της ιατρικής κοινότητας.

Αποτελεί πάγια θέση και αίτημα μας η σύσταση της Επιτροπής. Αίτημα το οποίο είχαμε μεταβιβάσει τόσο στον ίδιο τον Υπουργό όσο και στον ΟΑΥ σε συνάντηση που είχαμε για την πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Είναι πλέον φανερό πως η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα επιλύσει διαχρονικά κενά που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, η θεσμοθέτηση της επιτροπής για τα ιατρικά πρωτόκολλα, μαζί με την εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα βελτιώσουν τις σημερινές απαράδεκτες επιδόσεις της χώρας μας η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Eurostat2017) στην πρόσβαση ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Όλα όσο δρομολογούνται και διορθώνονται λόγο της εφαρμογής του ΓεΣΥ θα αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επιβεβαιώνοντας πως το ΓεΣΥ γίνεται για να εξυπηρετήσει τους Πολίτες.

#ΓεΣΥ #Ιατρικάπρωτόκολλα #ιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψη #ΥπουργικόΣυμβούλιο

8 views0 comments