ΓεΣΥ - Όλοι ίσοι στις εισφορές ,όλοι ίσοι στα δικαιώματαΜαρία Παστελλά

Επειδή έχουν δημοσιευθεί πληροφορίες ότι υπάρχουν απαιτήσεις από συγκεκριμένες συντεχνίες για άμεση ή έμμεση διαφοροποίηση των συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό.

Οι εισφορές για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κράτος έχουν συμφωνηθεί και τα όσα έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να τηρηθούν.

Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, όπως βέβαια δεν δεχόμαστε να υπάρχουν και πολίτες δύο ταχυτήτων στην πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε το ΓεΣΥ.

Χαιρετίζουμε επίσης την ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αποδοχή της συμφωνίας ΠΑΣΥΔΥ και Κυβέρνησης για τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων στο ΓεΣΥ.

#ΓεΣΥ #εισφορές #ΠΑΣΥΔΥ

12 views0 comments