Συνεργατισμός- Μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικώνΠροκαλεί το κοινό αίσθημα το γεγονός ότι στον Συνεργατισμό υπήρχαν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους πέραν των €150 εκατομμυρίων σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Ως Συμμαχία Πολιτών ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτά τα κόμματα και τους πολιτικούς που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα και φόρτωσαν τον Συνεργατισμό με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Απαιτούμε, όμως, όπως όλα τα κόμματα και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα να τοποθετηθούν κατά πόσο είχαν ή δεν είχαν ΜΕΔ στον Συνεργατισμό.

Ταυτόχρονα απαιτούμε όπως δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των πολίτικων προσώπων που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο Συνεργατισμό.

Τέλος, αν ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται και βουλευτές οι οποίοι νομοθετούσαν για τον Συνεργατισμό και για τα ΜΕΔ, τότε προκύπτει και σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

#Συνεργατισμός #Μηεξυπηρετούμεναδάνεια #Πολιτικοί #ΜΕΔ

7 views0 comments