Επιστολή Γιώργου Λιλλήκα προς Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών για Π/Ν Συμμαχίας Πολιτών για στήριξη συΠρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

κύριο Άγγελο Βότση

5 Μαρτίου 2019

Θέμα: Στήριξη δανειοληπτών που ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους

Όπως γνωρίζεις κατά την διάρκεια των συζητήσεων για το Σχέδιο Εστία είχα καταθέσει την ανησυχία μας ότι με την ψήφιση του θα στέλναμε το λάθος μήνυμα πως η Πολιτεία επιβραβεύει την ασυνέπεια και τιμωρεί την συνέπεια. με αυτό το πνεύμα είχαμε εισηγηθεί όπως ψηφίσουμε παράλληλα μέτρα που να στηρίζουν και να επιβραβεύουν τους συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.

Αυτό τον σκοπό υπηρετεί η Πρόταση Νόμου που κατέθεσα και η οποία τροποποιεί των Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου προσφέροντας φοροαπαλλαγή στα επιτόκια δανείων που αφορούν πρώτη κατοικία και που εξυπηρετούνταν κανονικά.

Η συζήτηση στην Επιτροπή της Πρότασης μας είχε ξεκινήσει επί Προεδρίας του κ. Νεοφύτου αλλά δεν συνεχίστηκε γιατί είχαμε λάβει υποσχέσεις πως η κυβέρνηση θα ερχόταν με συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες και ακόμη δεν έχουμε λάβει κανένα νομοσχέδιο ή εισήγηση από την κυβέρνηση.

Δεδομένου ότι το σχέδιο Εστία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα να εφαρμόζεται και η Κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει οποιαδήποτε Πρόταση κινήτρων για τους συνεπείς δανειολήπτες, παρακαλώ όπως επαναφέρετε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής την Πρόταση Νόμου μας το συντομότερο.

Η Κυβέρνηση για άλλα ζητήματα συνεργάζεται επιλεκτικά με κάποια κόμματα για κατάθεση Προτάσεων Νόμου αντί Νομοσχεδίων από το Υπουργείο Οικονομικών. Στην προκειμένη περίπτωση η Κυβέρνηση παραμένει απαθής.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να περιμένουμε την Κυβέρνηση. Η συζήτηση επί της Πρότασης Νόμου πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί για να πάει στην Ολομέλεια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόσο τα κόμματα όσο και η Κυβέρνηση μπορούν να καταθέσουν τις εισηγήσεις και προτάσεις τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Για εμάς είναι σημαντικό να εξευρεθούν τρόποι έτσι ώστε συμπολίτες μας που εμπίπτουν στα κριτήρια που προνοεί το Σχέδιο Εστία και οι οποίοι επέλεξαν να στερηθούν αγαθά για να είναι συνεπείς με τις δανειακές τους υποχρεώσεις να τύχουν της στήριξης του Κράτους.

Με την Πρόταση Νόμου όσοι εμπίπτουν στα κριτήρια του Σχεδίου Εστία θα τύχουν φοροαπαλλαγής του ποσού του επιτοκίου του δανείου τους.

Θα θέλαμε να προσθέσουμε την εισήγηση όπως όσων τα εισοδήματα δεν ξεπερνούν το φορολογητέο εισόδημα ενταχθούν στο σχέδιο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για επιδότηση του επιτοκίου του δανείου τους. Επίσης για αυτή την κατηγορία πολιτών θα μπορούσε η Κυβέρνηση να καλύπτει τη συνεισφορά τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη σύμφωνο γνώμη της Κυβέρνησης γιατί οδηγεί σε αύξηση των κρατικών δαπανών.

Αν δεν πάρουμε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση θα συντελέσουμε μέγιστη κοινωνική αδικία, θα δημιουργήσουμε δικαίως το αίσθημα της ανισότητας και θα στείλουμε λανθασμένα μηνύματα στη νέα γενιά που καλείται να εμπιστευθεί το κράτος μας, ένα κράτος δίκαιο που να προάγει την αξιοκρατία, την ισονομία, την συνέπεια και την αλληλεγγύη.

Γιώργος Λιλλήκας

Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

#ΠρότασηΝόμου #ΕπιτροπήΟικονομικών #Δανειολήπτες #Ολομέλεια

13 views0 comments