Πόρισμα Ερευνητικής επιτροπής για ΣυνεργατισμόΠρέπει επιτέλους σαν πολιτεία να μάθουμε να διαβάζουμε τα πορίσματα ερευνητικών επιτροπών, να τα σεβόμαστε και να τα αποδεχόμαστε συνολικά και όχι επιλεκτικά όπου και όταν θεωρούμε πως εξυπηρετούν τις μικροπολιτικές μας σκοπιμότητες.

Τέτοια διαχείριση και ανάγνωση των πορισμάτων κάνουν τα τρία κόμματα (ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ) τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής για τον Συνεργατισμό επιρρίπτει τεράστιες πολιτικές ευθύνες τόσο στον Υπουργό Οικονομικών όσο και στην Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τον Συνεργατισμό μετά το 2013.

Επαναλαμβάνουμε πως ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει άλλη επιλογή από την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης και την Παραίτηση.

Αν δεν το πράξει οφείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τον παύσει.

Ευθύνες για την κατάρρευση στον Συνεργατισμό αποδίδονται όμως και στα Κόμματα που είχαν εμπλακεί στα τοπικά Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα σαν να ήταν τα κομματικά τους μικρομάγαζα.

Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι αναφορές του πορίσματος στις σελίδες 749-752.

Συγκεκριμένα :

"...Έχουμε ήδη προβεί στη διαπίστωση ότι τόσο πριν το 2013 όσο και μετά το 2013 τα κόμματα δεν ενεργούσαν με τρόπο ο οποίος να βοηθά τη λειτουργία και εξέλιξη του. Σ’ αυτή την πρώτη περίοδο η επέμβαση των κομμάτων ιδιαίτερα στα ΣΠΙ ήταν καταλυτική και επηρέαζε κάθε τομέα της λειτουργίας τους όχι με ευεργετικά αποτελέσματα..."

Η ευθύνη των τριών κομμάτων ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ δεν περιορίζεται εδώ. Είναι αυτοί που στις 11.11.2016 είχαν υπερψηφίσει την Πρόταση Νόμου του Προέδρου του ΔΗ.ΣΥ. με την οποία έγινε περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή επί του πιστωτικού ιδρύματος για να μπορεί να ασκεί ικανοποιητικό έλεγχο.

Μάλιστα στο πόρισμα στις σελίδες 723, 724 και 725 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση των τριών αυτών κομμάτων.

Ειδικότερα αναφέρεται :

"...Όμως το πλέον σημαντικό είναι ότι προσπάθησαν και αποφάσισαν σε μια πρώτη φάση να εμποδίσουν τον έλεγχο ενός οργανισμού απόλυτα ελεγχόμενου από το κράτος στον οποίο το κράτος διέθεσε €1,675 δις, χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου, όταν μάλιστα είχε προηγηθεί έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014 στην οποία περιέχονταν σοβαρές παρατηρήσεις, οι οποίες λογικά θα έπρεπε να είχαν ανησυχήσει την Βουλή..."

#ΣυνεργατικήΚεντρικήΤράπεζα #Συνεργατισμός #ΥπουργείοΟικονομικών #Παραίτηση #Πόρισμα

8 views0 comments