Αποτελέσματα στο βυθοτεμάχιο "Γλάυκος"φυσικό αέριο

Ο λαός μας και κυρίως η πολιτική ηγεσία πρέπει να πάψει να λειτουργεί με τη λογική του ύψους ή του βάθους.

Ούτε υπεραισιοδοξία ούτε και απαισιοδοξία. Είναι ένα πολύ σημαντικό κοίτασμα. Δεν είναι από τα τεράστια κοιτάσματα.

Είναι ένα μεσαίου προς μεγάλο κοίτασμα το οποίο αν το συνδέσουμε με την Αφροδίτη αλλά και άλλα κοιτάσματα που φιλοξενεί η ΑΟΖ μας, τότε είναι πάρα πολύ καλή η προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας.

Θα χρειαστεί υπομονή σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως σοβαρότητα, σωστός σχεδιασμός και σωστή στρατηγική.

Θεωρώ ότι σιγά-σιγά διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε και τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης.

Θα υπάρχει ενδιαφέρον και συμφέρον από γειτονικές μας χώρες για να μεταφέρουν τις δικές τους ή μέρος από τις δικές τους ποσότητες στην Κύπρο για υγροποίηση. Ξέρω ότι οι εταιρείες έχουν ως πρώτη προτεραιότητα το τερματικό υγροποίησης.

Εάν αποδειχθούν σωστές οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις των εταιρειών , πράγμα που το εύχομαι, και βρουν τις ποσότητες που εκτιμούν τότε και το τερματικό υγροποίησης μπορεί να γίνει αλλά και συμπληρωματικά ο αγωγός East Med για μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Το τερματικό υγροποίησης προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θα μας καταστήσει μια εξαγωγική χώρα και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς.

Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει παρεμφερείς υπηρεσίες γύρω από το τερματικό και εναπόκειται πλέον και στην κυβέρνηση, με κίνητρα να προσεγγίσει μεγάλες βιομηχανίες διεθνούς εμβέλειας που αξιοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη.

#Γλαύκος #Φυσικόαέριο #EastMed #Τερματικό #ΑΟΖ