Χαλούμι - Ερευνώντας λειτουργόςΞανά στο ίδιο έργο θεατές. Μετά το φιάσκο με το εμπορικό σήμα του χαλουμιού που χάσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τρέχουμε εκ των υστέρων να διορίσουμε ερευνώντα λειτουργό για να βρει ποιοι φταίνε.

Επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση που πηγάζει από την κουλτούρα της ανευθυνότητας και της ατιμωρησίας που διέπει ορισμένους δημόσιους λειτουργούς.

Για αυτή τη μερίδα των λειτουργών που προξενούν ζημία στο κράτος και στους πολίτες του είτε λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε Προτάσεις Νόμου που αφορούν την εισαγωγή της «Προσωπικής Αστικής Ευθύνης» των μελών των ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών, των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων του Κράτους , των Μελών της ΕΕΥ και της ΕΔΥ, και των δημοσίων υπαλλήλων.

Μόνο όταν κάποιος αισθάνεται ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις από τις λανθασμένες του ενέργειες ή την κωλυσιεργία του, θα αναγκαστεί να εργαστεί με περισσότερο επαγγελματισμό προς όφελος του κράτους και των πολιτών του. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ζημιές από νοοτροπίες που εδράζονται στην ατιμωρησία και στην έλλειψη του αισθήματος της ευθύνης.

#χαλούμι #ΠροσωπικήΑστικήΕυθύνη #κουλτούρα #δημόσιοςλειτουργός

5 views0 comments