Ίση αμοιβή για ίση εργασίαΣύμφωνα με τον Νόμο περί Ίσης Αμοιβής για Ίση Εργασία, κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει ίση αμοιβή σε άνδρες και γυναίκες για την ίδια εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται ίση αξία, ανεξάρτητα από το φύλο του εργαζομένου.

Δυστυχώς στην Κύπρο το χάσμα αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων κυμαίνεται ακόμη στο 13,9%.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε.

Η Πολιτεία οφείλει να εξαλείψει κάθε ανισότητα στο χάσμα αμοιβής για ίδια εργασία μεταξύ φύλων.

Η θεσμοθέτηση αυστηρών ποινών και η συχνή παρακολούθηση της εφαρμογής της Αρχής θα λειτουργήσει θετικά.

Ταυτόχρονα χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας, να δοθούν κίνητρα προς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, αλλά και μια "Μαύρη Λίστα" για όσους επιμένουν σε διακρίσεις μεταξύ φύλων.

Οι οδηγίες της Ε.Ε και τα μοντέλα καλής πρακτικής πρέπει να υιοθετηθούν πλήρως στη χώρα μας.

#Ανισότηταδύοφύλων #Εργασία #Αμοιβές #ΕΕ

6 views0 comments