Ταμείο Υδρογονανθράκων - Νορβηγικό μοντέλο αλά κυπριακάΕνώ γνωρίζουμε τις παθογένειες των Ημικρατικών Οργανισμών, εντούτοις επιμένουμε και σε αυτή την περίπτωση να φτιάξουμε έναν Ημικρατικό Οργανισμό, διορίζοντας μάλιστα (με τη γνωστή μέθοδο) ένα ΔΣ στο οποίο δεν θα φέρει κανείς Προσωπική Αστική Ευθύνη για την όποια εγκληματική αμέλεια επιδείξει στη διαχείριση αυτού του Ταμείου με τα δισεκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα θεωρούμε εντελώς λανθασμένη τη διασύνδεση των εσόδων του Ταμείου με την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους σε συνάρτηση με το ΑΕΠ.

Ως Συμμαχία Πολιτών επιμένουμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί κάθε διασύνδεση των εσόδων του Ταμείου με το δημόσιο χρέος και την αποπληρωμή του.

Τέλος, αν θέλουμε πράγματι να κινηθούμε στη φιλοσοφία του νορβηγικού μοντέλου τότε θα πρέπει να διαθέτουμε για τα πρώτα 10 χρόνια το 15% των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του τόπου.

Μετά τα 10 χρόνια μόνο το 5% όπως συμβαίνει με το νορβηγικό μοντέλο και το υπόλοιπο 95% να επενδύεται για τις μελλοντικές γενιές.

Αυτές είναι οι θέσεις της Συμμαχίας Πολιτών και αυτές τις τροπολογίες καταθέσαμε.

#ΤαμείοΥδρογονανθράκων #Νορβηγικόμοντέλο #ΗμικρατικοίΟργανισμοί #Δημόσιοχρέος

3 views0 comments