ΓεΣΥ - ΟΑΥ για Επιστημονική Συμβουλευτική ΕπιτροπήΧαιρετίζουμε την υιοθέτηση της Πρότασης μας από τον ΟΑΥ για σύσταση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία θα συμβουλεύει σε επιστημονικά θέματα που αφορούν στην λειτουργία του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με την Πρόταση μας το Συμβούλιο αυτό πρέπει να έχει στόχο:

1) Την σωστή ενημέρωση των συναδέλφων τους για τα πλεονέκτημα του Συστήματος. Η Ενημέρωση θα πρέπει να στοχεύει σε Κύπριους γιατρούς που εργάζονται στην Κύπρο, σε Κύπριους γιατρούς μου εργάζονται στο εξωτερικό και σε Ελλαδίτες ιατρούς.

2) Την συζήτηση με τους ιατρούς που έχουν καλή θέληση για την εφαρμογή του ΓεΣΥ όλων των εισηγήσεων τους που βελτιώνουν την ποιότητα του Συστήματος χωρίς να αλλάζουν την φιλοσοφία του.

Ταυτόχρονα, θεωρούμε εντελώς προβοκατόρικη την όποια εισήγηση γίνεται για προσωρινή αναβολή του ΓεΣΥ (ουδέν μονιμότερο του προσωρινού) αλλά και την όποια συζήτηση ξεκινά πλέον σχετικά με το πολυασφαλιστικό.

Τα νομοσχέδια για το ΓεΣΥ υπερψηφίστηκαν μετά από πολλές μελέτες και συζητήσεις. Άπαντες, ψήφισαν το μονοασφαλιστικό σύστημα και τώρα, στο παρά πέντε της εφαρμογής του είναι τουλάχιστον ανέντιμο να το υποσκάπτουν προδίδοντας τη ψήφο τους.

Αυτό ισχύει και για την ηγεσία του ΠΙΣ η οποία και γνώριζε προ πολλού το σχέδιο υγείας που ετοιμαζόταν και αντί να προσέλθει με εποικοδομητικές προτάσεις, προτίμησε να το πολεμήσει.

Ως Συμμαχία Πολιτών επαναλαμβάνουμε ότι το ΓεΣΥ θα υλοποιηθεί όσο και αν κάποιοι πολιτικοί ή η ηγεσία του ΠΙΣ το υποσκάπτουν για τα στενά οικονομικά τους συμφέροντα. Επιτέλους όλοι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς οικονομικές ή άλλες διακρίσεις. Στο δικαίωμα της υγείας όλοι είμαστε ίσοι.

#ΓεΣΥ #ΟΑΥ #Κύπριοιγιατροί #πολυασφαλιστικό

10 views0 comments