Ταμείο ΥδρογονανθράκωνΑναφορικά με το Ταμείο Υδρογονανθράκων, θέλω να επισημάνω ότι ενώ το προβάλλουμε ότι στηρίζεται στη φιλοσοφία του Νορβηγικού μοντέλου, στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία που το διέπει θυμίζει πάρα πολύ την παραδοσιακή φιλοσοφία των Ημικρατικών Οργανισμών με αρμοδιότητες στο Διοικητικό Συμβούλιο που καμία σχέση δεν έχουν με ένα Ταμείο το οποίο αν όλα πάνε κατ΄ευχή σε μερικά χρόνια θα διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ.

Θέλω να επισημάνω ότι είναι εντελώς λανθασμένη η προσέγγιση που διασυνδέει τη διάθεση των εσόδων του Ταμείου με την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της χώρας μας.

Αυτό το είχα καταθέσει και στη σύσκεψη των αρχηγών που κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως αυτό είναι ένα κίνητρο για τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν αφορά τον σημερινό, όταν θέλει να επανεκλεγεί, όταν ξέρει ότι ο νόμος του επιτρέπει, όταν το δημόσιο χρέος ξεπερνά το 65% του ΑΕΠ, να παίρνει περίπου 35% από τα έσοδα του Ταμείου Υδρογονανθράκων ή όταν ξεπερνά το 80% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος το 50% των εσόδων του Ταμείου να πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, να αποτελεί κίνητρο για σπατάλες στην προεκλογική περίοδο για να εξασφαλίζει την επανεκλογή του σε βάρος των μελλοντικών γενιών του τόπου.

Θα πρέπει να αφαιρεθεί κάθε διασύνδεση των εσόδων του Ταμείου με το δημόσιο χρέος και την αποπληρωμή του. Το δημόσιο χρέος πρέπει να αποπληρώνεται με αναπτυξιακά έργα και μόνο.

Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει και σε αυτό τον νόμο η έννοια της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης. Θα διοριστούν κάποιοι να διαχειριστούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να φέρουν καμία προσωπική ευθύνη για την όποια εγκληματική αμέλεια επιδείξουν.

Δεν αναφέρομαι στο ανθρώπινο λάθος που μπορεί να προκύψει από μια λανθασμένη εκτίμηση. Αναφέρομαι στην εγκληματική αμέλεια που ενδεχόμενα επιδείξει οποιαδήποτε μέλος ή ολόκληρο το ΔΣ κάνοντας ζημιογόνες επενδύσεις σε βάρος των μελλοντικών γενιών.

Το τρίτο που θέλω να σημειώσω για το Ταμείο είναι ότι δεδομένου ότι υπάρχει μια οικονομική και κυρίως κοινωνική κρίση στον τόπο μας, ένα θέλαμε να παραμείνουμε στο νορβηγικό μοντέλο θα μπορούσαμε και αυτή είναι μια τροπολογία που θα καταθέσουμε, να διαθέτουμε για τα πρώτα 10 χρόνια το 15% των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του τόπου. Μετά τα 10 χρόνια μόνο το 5% όπως συμβαίνει με το νορβηγικό μοντέλο και το υπόλοιπο 95% να επενδύεται για τις μελλοντικές γενιές.

#ΤαμείοΥδρογονανθράκων #Νορβηγικόμοντέλο #ΔιοικητικόΣυμβούλιο #ΑΕΠ #Δημόσιοχρέος