ΓεΣΥ - Σύσταση Επιστημονικού ΣυμβουλίουΤο ΓεΣΥ το συζητούμε εδώ και δεκαετίες. Είμαστε στο παρά πέντε της εφαρμογής τους. Δεν μπορεί μια πολύ μικρή ομάδα γιατρών που σήμερα βρίσκεται στην ηγεσία του ΠΙΣ να στερήσει στην Κύπρο και το λαό της την εφαρμογή του Συστήματος Υγείας.

Θεωρούμε πως η σημερινή ηγεσία του ΠΙΣ εσκεμμένα διέκοψε τον διάλογο, δεν κατέθετε προτάσεις για βελτίωση του και προέβαλε ακραίες απαιτήσεις τις οποίες η ίδια η νομοθεσία απαγόρευε, όπως για παράδειγμα η άσκηση ιδιωτικής ιατρικής εντός του ΓεΣΥ.

Θεωρούμε πως ο ΟΑΥ και το Υπουργείο ορθά έπραξαν και προέβησαν στην αποδοχή κάποιων εκ τον εισηγήσεων των γιατρών που θα βελτίωναν την παροχή υπηρεσιών στο ΓεΣΥ και θα διευκόλυναν την εξάσκηση του επαγγέλματος τους, ήταν άλλωστε και δική μας θέση.

Από την άλλη όμως η ηγεσία του ΠΙΣ όχι μόνο δεν το εκτίμησε αλλά συνέχισε να απέχει από τον διάλογο, να υποσκάπτει το ΓεΣΥ με έκδοσης εντύπων με ανακρίβειες και μαζεύοντας υπογραφές εναντίου του ΓεΣΥ.

Θα πρέπει άμεσα Υπουργείο και ΟΑΥ να συστήσουν ένα Επιστημονικό Συμβουλίου με εγνωσμένης αξίας ιατρούς όλων των ιδιοκτητών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν και να βοηθήσουν στην εφαρμογή του ΓεΣΥ με στόχο :

1) Την σωστή ενημέρωση των συναδέλφων τους για τα πλεονέκτημα του Συστήματος. Η Ενημέρωση θα πρέπει να στοχεύει σε Κύπριους γιατρούς που εργάζονται στην Κύπρο, σε Κύπριους γιατρούς μου εργάζονται στο εξωτερικό και σε Ελλαδίτες ιατρούς.

2) Την συζήτηση με τους ιατρούς που έχουν καλή θέληση για την εφαρμογή του ΓεΣΥ όλων των εισηγήσεων τους που βελτιώνουν την ποιότητα του Συστήματος χωρίς να αλλάζουν την φιλοσοφία τους.

Είμαστε βέβαιοι πως ο ιατρικός κόσμος της Κύπρου θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται. Αυτό αποδεικνύει τόσο δημόσια τοποθέτηση τριών πρώην Προέδρων του ΠΙΣ υπέρ του ΓεΣΥ όσο και το μεγάλο ενδιαφέρον για εγγραφή από προσωπικούς ιατρούς που παρατηρείται.

#ΓεΣΥ #ΕπιστημονικόΣυμβούλιο #ΠΙΣ #Κύπριοιγιατροί

2 views0 comments