Ζητήματα Δικαιοσύνης - GRECOΗ κάθοδος της Greco για να εξετάσει τα ζητήματα που αφορούν στη δικαιοσύνη πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για μια ριζική μεταρρύθμισή του όλου συστήματος της δικαιοσύνης.

Είναι όμως βασικό να αντιληφθούμε ότι ανεξάρτητα με το τι μας συνιστά η Greco, οι αποφάσεις και η υλοποίηση σε πράξεις είναι ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να σταθούν αρωγοί, πρωτίστως, όσοι αποτελούν το Δικαστικό Σώμα.

Γιατί μόνο αν όσοι εμπλέκονται στη Δικαιοσύνη, αντιληφθούν την αναγκαιότητα για αυτή τη μεταρρύθμιση, τότε θα μπορέσει και να εφαρμοστεί.

Το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών έχει κλονιστεί.

Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε ώστε το κράτος δικαίου και η ισονομία να λειτουργεί με άκρα αντικειμενικότητα, αμεροληψία και αμεσότητα.

#Greco #Δικαιοσύνη #ΔικαστικόΣώμα

2 views0 comments