Καθορισμός Εθνικού Κατώτατου μισθού για να τερματιστούν οι μισθοί πείναςΚατώτατος μισθός

Στους βασικότερους τομείς που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ακολουθεί τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό συμβαίνει και με τον καθορισμό Εθνικού Κατώτατου μισθού. Ενώ στις πλείστες χώρες της Ε.Ε υπάρχει διά νόμου ορισμός του και μάλιστα αυξάνεται όσο αυξάνεται το κόστος ζωής, στην Κύπρο έχει αφεθεί στο έλεος της ελεύθερης αγοράς.

Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι πρέπει να μπει ένα τέρμα στους μισθούς πείνας που δίνονται σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας κυρίως του ιδιωτικού τομέα και στους νέους επιστήμονες. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον καθορισμό Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Προς αυτή την κατεύθυνση η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε Πρόταση Νόμου για ορισμό τα 1125 ευρώ ως κατώτατο μισθό για όλα τα επαγγέλματα.

Μόνο έτσι θα μειωθούν τα επιδόματα που δίνει το κράτος στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες και και θα αυξηθούν οι αγορές και οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών.

Στην Συμμαχία Πολιτών, πιστεύουμε ότι όλοι στην Κύπρο πρέπει να απολαμβάνουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Κατώτατοςμισθός

27 views0 comments