Σχέδιο ΕΣΤΙΑ - Επιβράβευση δανειοληπτών που ήταν συνεπείςΑνδρέας Αποστόλου

Πάγια θέση μας είναι ότι αυτή η Πολιτεία θα έπρεπε και πρέπει να βρει τους τρόπους έτσι ώστε να επιβραβεύσει μέσα από τα σχέδια της και όσους είχαν μεν χαμηλά εισοδήματα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά αποφάσισαν να πληρώνουν τα δάνεια τους και να στερηθούν από την ποιότητα ζωής τους.

Για αυτό το λόγο η Συμμαχία Πολιτών έχει καταθέσει εδώ και μήνες Πρόταση Νόμου η οποία συζητήθηκε μόνο μια φορά στην Επιτροπή Οικονομικών η οποία προνοεί τρόπους επιβράβευσης των καλοπληρωτών.

Δυστυχώς η Πρόταση Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών δεν έχει ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών με την υπόσχεση και τη δέσμευση εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά και εκ μέρους του Κυβερνώντος κόμματος ότι θα έρθουν ενώπιων της Επιτροπής άλλες ιδέες, φιλοσοφίες και προτάσεις έτσι ώστε αυτή η μερίδα των συμπολιτών μας να τύχει της ανάλογης στήριξης.

Θεωρούμε λοιπόν ότι οι συμπολίτες μας των οποίων τα εισοδήματα τους είναι τα ίδια με τα εισοδήματα αυτά που προνοεί το Σχέδιο Εστία αλλά επέλεξαν να πληρώνουν τα δάνεια τους, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος έτσι ώστε να στηριχτούν. Η Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών ισχύει, είναι κατατεθειμένη στην Επιτροπή Οικονομικών και θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε να συζητηθεί άμεσα για να κλείσει και το κομμάτι αυτό. Δεν μπορούμε να κλείσει το θέμα του Εστία και να παραμένει αυτή η αδικία για αυτή τη μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΣχέδιοΕστία #Δανειολήπτες

16 views0 comments