Ο ιατρικός κόσμος δεν υποκύπτει στις απειλές της ηγεσίας του ΠΙΣΓΕΣΥ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε την μεγάλη ανταπόκριση που υπάρχει από κύπριους γιατρούς για εγγραφή στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και το τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από μεγάλη ημερίδα γιατρών για τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε καθημερινά τους πρώην Προέδρους του ΠΙΣ να τοποθετούνται θετικά για το ΓεΣΥ και να απευθύνουν έκκληση στον ιατρικό κόσμο της Κύπρου να ενταχθεί σε αυτό. Με ίδια ικανοποίηση βλέπουμε την πρόθεση ένταξη στο ΓΕΣΥ μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Ως Συμμαχία Πολιτών χαιρετίζουμε τη στάση του ιατρικού κόσμου ο οποίος δεν υποκύπτει στις απειλές της σημερινής ηγεσίας του ΠΙΣ και με συναίσθηση της κοινωνικής και ιστορικής ευθύνης, στηρίζει την εθνική προσπάθεια για υλοποίηση του ΓεΣΥ. Μια προσπάθεια η οποία θα δικαιώσει όλους τους εμπλεκομένους στον τομέα της υγείας οι οποίοι θα έχουν ψηλά εισοδήματα από το ΓεΣΥ και σωστό επαγγελματικό περιβάλλον για να ασκούν την ιατρική αλλά και θα καταστεί σωτήρια για την υγεία των ασθενών και των πολιτών μας.

Τα υψηλά εισοδήματα που εξασφαλίζει το ΓΕΣΥ στους επιστήμονες υγείας αποτελούν και το λόγο που επιδεικνύεται τεράστιο ενδιαφέρον για εγγραφή στο ΓΕΣΥ από Ελλαδίτες γιατρούς αλλά και από Κύπριους γιατρούς που εργάζονται στο εξωτερικό. Εισοδήματα που θα εξασφαλίζουν στους γιατρούς του ΓΕΣΥ από τα υψηλότερα εισοδήματα στην Ε.Ε.

Καλούμε λοιπόν τον ιατρικό κόσμο της Κύπρου, παρά την απόφαση της σημερινής ηγεσίας του ΠΙΣ να τερματίσει τον διάλογο, να συζητήσει με τον Οργανισμό και να αποφασίσει απρόσκοπτα και ελεύθερα αν θα ενταχθεί ή όχι στο ΓΕΣΥ.

Η πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ στα χρονοδιαγράμματα που έχουν αποφασιστεί και την παροχή υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών σε όλους τους Κύπριους.

#ΓΕΣΥ #ΠΙΣ

2 views0 comments