Προσωπική Αστική Ευθύνη - Πρόταση ΝόμουΑνδρέας Θεμιστοκλέους

Η Κυπριακή Δημοκρατία και οι πολίτες της, έχουν πολλάκις πληρώσει βαριά το τίμημα της ατιμωρησίας, της κατάχρησης εξουσίας, της έλλειψης ανάληψης ευθύνης αλλά και της γραφειοκρατίας του δημοσίου.

Είναι για αυτό που η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε Προτάσεις Νόμου που αφορούν την εισαγωγή της «Προσωπικής Αστικής Ευθύνης» των μελών των ΔΣ των Ημικρατικών Οργανισμών, των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων του Κράτους , των Μελών της ΕΕΥ και της ΕΔΥ, και των δημοσίων υπαλλήλων.

Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας ώστε να νομοθετηθεί επιτέλους η αστική ευθύνη των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε ζημιά την οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη διοίκηση είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθιερώνεται η ευθύνη του προϊστάμενου τμήματος σε περίπτωση που η πρόκληση αστικού αδικήματος προκύπτει λόγω καθυστέρησης του ιδίου του προϊστάμενου τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος, να ενεργήσει.

Θα πρέπει επιτέλους ο καθένας ο οποίος ασκεί εξουσία και παίρνει αποφάσεις ή διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα από όποιο πόστο και εάν υπηρετεί να γνωρίζει ότι έχει προσωπική ευθύνη για τις όποιες εγκληματικές αμέλειες του ή για τα όποια λάθη του τα οποία δεν οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα αλλά οφείλονται σε εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων ή διευκολύνσεων. Το όποιο κόστος στο δημόσιο ή στους πολίτες θα πρέπει να το αναλαμβάνουν αυτοί που ευθύνονται. Αυτό σημαίνει πραγματική λογοδοσία.

#ΣυμμαχίαΠολιτών

16 views0 comments