Πρόταση νόμου για απλοποίηση πολεδομικής άδειας και άδειας οικοδομήςΠολεοδομία

Θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση των Προτάσεων Νόμου που έχουμε καταθέσει που αποσκοπούν στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών όσον αφορά στην έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής.

Για μικρά έργα η δική μας Πρόταση είναι ότι θα πρέπει να καταργηθούν ουσιαστικά τόσο η πολεοδομική όσο και η άδεια οικοδομής, όπως συμβαίνει στα πλείστα ευρωπαϊκά κράτη σήμερα, με ανάληψη ευθύνης και θα φέρει και κυρώσεις ο υπεύθυνος μελετητής ενός έργου, ο οποίος υπογράφοντας και καταθέτοντας το συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης θα αναλαμβάνει και την προσωπική ευθύνη ότι συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα τερματιστεί η μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών οι οποίοι μπορεί σήμερα να περιμένουν ένα και δυο χρόνια για να εξασφαλίσουν μια άδεια για να κτίσουν το σπίτι τους ή για να ανεγερθεί μια μικρή πολυκατοικία.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το γεγονός ότι όλες οι αρμόδιες αρχές τοποθετούμενες δήλωσαν ότι η Πρόταση μας συνάδει με το ευρύτερο πλαίσιο μεταρρύθμισης που συζητά το Υπ. Εσωτερικών για τις πολεοδομικές αρχές. Η άποψη μας είναι όμως είναι αφού όλοι συμφωνούμε ότι η Πρόταση μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και θα επιλύσει ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, τότε οι αρμόδιες αρχές να βοηθήσουν την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής με τις δικές τους παρατηρήσεις σχόλια ή Προτάσεις έτσι ώστε να εμπλουτιστεί η Πρόταση μας και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Όταν λέμε μικρά έργα τί εννοείτε;

Απάντηση Προέδρου Συμμαχίας Πολιτών: Υπάρχουν τρεις ορισμοί μέσα για μικρού, μεσαίου και μεγάλου ρίσκου, όπου είναι διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε περίπτωση. Μικρού ρίσκου είναι για παράδειγμα οι κατοικίες, μεσαίου ρίσκου είναι μια πολυκατοικία. Η ουσία είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών για τα νόμιμα έργα που θέλει να κτίσει και να μην χρειάζεται να καταφεύγει και στο λεγόμενο μέσο για να εξασφαλίσει την άδεια που δικαιούται.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Η τελική έγκριση θα παραμείνει στις αρχές;

Απάντηση Προέδρου Συμμαχίας Πολιτών: Ναι. Η τελική έγκριση του ολοκληρωμένου έργου. Προτείνουμε έγκριση σε τρία στάδια. Να δημιουργήσει η αρμόδια αρχή έναν κατάλογο από επιθεωρητές μηχανικούς οι οποίοι αυτοί οι επιθεωρητές θα μπαίνουν σε μια κλήρωση και θα υποχρεούται ο μελετητής του έργου μόλις τελειώσει τη θεμελίωση του έργου να είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην Πολεοδομία, να πάρει από αυτόν τον κατάλογο έναν επιθεωρητή. Σε δεύτερο στάδιο όταν ολοκληρωθεί η τοιχοποίηση να γίνει δεύτερος έλεγχος από διαφορετικό επιθεωρητή και όταν ολοκληρωθεί το έργο θα υποχρεούται να ζητήσει τελική έγκριση από τρίτο μελετητή.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Πολεοδομία

8 views0 comments