ΓεΣΥΓΕΣΥ

Η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων και η υλοποίηση του ΓεΣΥ βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Επιβάλλεται όμως και τα δυο να επιτευχθούν με επιτυχία. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους ασθενείς. Για τη Συμμαχία Πολιτών καμία δικαιολογία και κανένα πρόσχημα δεν μπορεί να ακυρώσει την υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

Όσοι επικαλούνται ότι βάση του Νόμου η θετική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο είναι προϋπόθεση για την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, λανθάνονται ή παραπλανούν για αυτό καλό είναι να διαβάσουν τη νομοθεσία που υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα στη Βουλή.

Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στην αυτονόμηση, την ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων σε εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό για να εφαρμοστεί με επιτυχία το ΓΕΣΥ.

Ταυτόχρονα, αν η ανταπόκριση των Κύπριων ιατρών δεν είναι επαρκής για την υλοποίηση του ΓΕΣΥ, επειδή εκείνο που προέχει είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών, η κυβέρνηση και ο ΟΑΥ οφείλουν να απευθυνθούν και σε Ελλαδίτες γιατρούς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός γιατρών για όλες τις ειδικότητες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών

5 views0 comments