Υπόθεση ΧαλλούμιΗ παραδοχή του Υπουργού Εμπορίου ότι «πρόκειται για μεγάλο λάθος» του Υπουργείου του για την απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλουμιού δεν αρκεί. Οι πολίτες έχουν χορτάσει από mea culpa και από έρευνες κάθε φορά που συμβαίνει ένα επιζήμιο λάθος.

Το σύστημα χρειάζεται ριζικές τομές. Τομές που θα αποτρέπουν τα λάθη και δεν θα συντηρούν ένα σύστημα ατιμωρησίας. Τομές που θα θέτουν έκαστο κρατικό αξιωματούχο ή δημόσιο λειτουργό προ των ευθυνών του για πράξεις ή παραλείψεις επιζήμιες για την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της.

Για αυτό και η Συμμαχία Πολιτών ετοίμασε και θα καταθέσει με την έναρξη της νέας χρονιάς, τέσσερις Προτάσεις Νόμου που εισάγουν την Αρχή της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης των αξιωματούχων του κράτους, των συμβούλιων των Ημικρατικών, των ανεξάρτητων αρχών και των δημοσιών υπάλληλων για κάθε ζημιά την οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη διοίκηση είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθιερώνεται η ευθύνη του προϊστάμενου τμήματος σε περίπτωση που η πρόκληση αστικού αδικήματος προκύπτει λόγω καθυστέρησης του ιδίου του προϊστάμενου τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος, να ενεργήσει.

Ελπίζουμε και καλούμε τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις να στηρίξουν τις Προτάσεις μας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Χαλλούμι

Συμμαχία Πολιτών

Λεωφ. Λεμεσού 67

Αγλαντζιά, Λευκωσία

Κύπρος

Τ. (357) 22 282 000

Φ. (357) 22 282 200

info@symmaxiapoliton.org

  • Συμμαχία Πολιτών
  • Συμμαχία Πολιτών
  • Συμμαχία Πολιτών

Copyright © 2019 - Συμμαχία Πολιτών. All rights reserved.  Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης