Κρατικός Προϋπολογισμός 2019Κρατικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Κράτους δείχνει την κατεύθυνση και την πρόθεση της Κυβέρνησης όσον αφορά τις αναπτυξιακές επενδύσεις αλλά και στην αξία που προσδίδει στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων της χώρας μας.

Άποψη μας είναι πως η οικονομική κρίση δεν έχει πλήξει όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ίδιο τρόπο. Κατά κύριο λόγο η κρίση έχει πλήξει τους Υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοεργοδοτούμενους οι οποίοι έχουν πληρώσει το κόστος είτε με απώλεια της εργασίας τους είτε με μείωση των εισοδημάτων τους.

Για την Συμμαχία Πολιτών βασικές πολιτικές μας προτεραιότητες για το 2019 είναι :

  1. Άμεση εφαρμογή του ΓΕΣΥ όπως έχει συμφωνηθεί με τις νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν αποφασιστεί. Η Υγεία για εμάς αποτελεί αγαθό το οποίο θα πρέπει να προσφέρεται απρόσκοπτα και ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Για να μπορούμε να παρέχουμε σε όλους αυτό το κοινωνικό αγαθό θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να συμβάλει αναλόγως των δυνατοτήτων του. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και για αυτό από την πρώτη στιγμή το στηρίξαμε.

  2. Η Δημόσια Δωρεάν και Ποιοτική Παιδεία αποτελεί βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο κτίζεται μια κοινωνία η οποία θέλει να λέγεται ευημερούσα. Θεωρούμε πως η Πατρίδα μας ακόμη βρίσκεται πολύ μακριά από αυτό τον στόχο. Η Κυβέρνηση όφειλε να ξεκινήσει ένα δομημένο διάλογο με στόχο να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Όχι μόνο δεν το έπραξε αλλά ούτε έχει επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και ειδικότερα η Ειδική Εκπαίδευση.

  3. Η Στέγαση αποτελεί τον τρίτο βασικό πυλώνα που για εμάς αποτελεί κοινωνικό αγαθό στο οποίο όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση. Το φαινόμενο των αστέγων που για πρώτη φορά παρατηρείται στην Κύπρο αλλά και το γεγονός πως κυρίως νεαρά ζευγάρια δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην στέγαση αποτελεί μείζον Εθνικό θέμα που θα πρέπει η κυβέρνηση να χαράξει επιτέλους oλοκληρωμένη στρατηγική. Έχουνε αποστείλει στον Υπ. Εσωτερικών ολοκληρωμένη εισήγηση για χάραξη Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης.

  4. Τέλος η διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος και αξιοπρεπούς σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους αποτελούν για εμάς βασικό άξονα της πολιτικής μας φιλοσοφίας. Έχουμε κατάθεση πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση Εθνικού Κατώτατου Μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης θεωρούμε πως θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως η δομή και η φιλοσοφία του Ταμείου Συντάξεων με βασικούς άξονες :

Α) Ίση μεταχείριση όλων των συνταξιούχων βάση των εισφορών τους ανεξαρτήτως αν ήταν δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι ή αυτοεργοδοτούμενοι.

Β) Καθορισμός Εθνικής Κατώτατης Σύνταξης η οποία δεν πρέπει να είναι κάτω από το όριο της φτώχιας.

Με βάση αυτές τις πραγματικότητες, η Συμμαχία Πολιτών απορρίπτει και τη φιλοσοφία και τη λογική που διέπει τον Προϋπολογισμό που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Μόνο με καινοτόμα και ριζοσπαστικά μέτρα ανάπτυξης μπορεί να επέλθει η παραγωγική ανασυγκρότηση, να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και να τερματιστούν οι ανισότητες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚρατικόςΠροϋπολογισμός

23 views0 comments