Χαλλούμι - ΕυθύνεςΧαλλούμι

Το φιάσκο με την απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλουμιού, οδήγησε πολιτικές δυνάμεις να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Εμπορίου. Το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί και ως συνήθως, πέραν από μια εφήμερη συζήτηση, στο τέλος κανείς δεν παραιτείται.

Για αυτό και πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να ζητάμε την παραίτηση Υπουργών. Επιβάλλεται πλέον να τους εξαναγκάζουμε να τιμωρούνται και να πληρώνουν, κυριολεκτικά, για τα λάθη τους.

Σε αυτό αποσκοπεί η Πρόταση Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών για «Προσωπική Αστική Ευθύνη Πολιτικών και Κρατικών αξιωματούχων». Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας ώστε κρατικοί αξιωματούχοι ή δημόσιοι λειτουργοί που είτε με παραλείψεις τους είτε με δόλο πλήττουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της, να πληρώνουν και τον λογαριασμό.

Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθιερώνεται η ευθύνη του προϊστάμενου τμήματος σε περίπτωση που η πρόκληση αστικού αδικήματος προκύπτει λόγω καθυστέρησης του ιδίου του προϊστάμενου τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος, να ενεργήσει.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Χαλλούμι #Ευθύνες

11 views0 comments