Απώλεια εμπορικού σήματος χαλλουμιούΧαλλούμι

Η απίστευτη και εξοργιστική υπόθεση που οδήγησε στην απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλουμιού, φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις λανθασμένες νοοτροπίες που διέπουν ορισμένους κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς. Νοοτροπίες που εδράζονται στην ατιμωρησία και στην έλλειψη του αισθήματος της ευθύνης.

Είναι για αυτό που η Συμμαχία Πολιτών προωθεί την Πρόταση Νόμου για την «Προσωπική Αστική Ευθύνη Πολιτικών και Κρατικών αξιωματούχων». Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας ώστε να καταστεί επιτακτική η αστική ευθύνη των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε ζημιά την οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη διοίκηση είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθιερώνεται η ευθύνη του προϊστάμενου τμήματος σε περίπτωση που η πρόκληση αστικού αδικήματος προκύπτει λόγω καθυστέρησης του ιδίου του προϊστάμενου τμήματος στο οποίο ανήκει ή υπηρετεί ο υπάλληλος, να ενεργήσει.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών ζήτησε όπως ετοιμαστεί Πρόταση Νόμου, η οποία θα προβλέπει πως σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να πληρώσει το οποιοδήποτε πρόστιμο ή της επιβληθεί η οποιαδήποτε κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση εναρμόνισης της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο τότε το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει το κράτος να το επωμίζονται όσοι φέρουν την ευθύνης της καθυστέρησης.

Επιτέλους αυτοί που έχουν την ευθύνη πρέπει και να τιμωρούνται αλλά και να πληρώνουν και τον λογαριασμό.

#Χαλλούμι #Εμπορικόσήμα #ΣυμμαχίαΠολιτών

5 views0 comments