Καταργούμε τη γραφειοκρατίαΓραφειοκρατία

Η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε δύο Προτάσεις Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί νέα διαδικασία σε σχέση με την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.

Στόχος των Προτάσεων νόμου είναι να καταργηθεί η χρονοβόρα γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί την οικοδομική βιομηχανία και τους πολίτες.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας συγκεκριμένες αναπτύξεις εάν έχει υποβληθεί ενώπιων της σχετική δήλωση του μελετητή με την οποία επιβεβαιώνεται ότι έχουν διενεργηθεί υπό την ευθύνη του όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη χορήγηση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας χωρίς όρους άμεσα με την υπογραφή του μελετητή.

Επιπρόσθετα, οι αρμόδιες αρχές θα δύναται να προβαίνουν σε πρόσθετους ελέγχους για να διαπιστώσουν τη διενέργεια των εν λόγω ενεργειών.

Για τις αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας ή τις αναπτύξεις που χρειάζεται παρέκκλιση οι προτάσεις νόμου τροποποιούν την νομοθεσία έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να οφείλουν εντός 30 ημερών να εξετάζουν την αίτηση και να απαντούν. Αν δεν το πράττουν οι άδειες θα θεωρούνται εγκριμένες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Πολεοδομία #Αδειεςοικοδομής

22 views0 comments