Συνάντηση Γ. Λιλλήκα με ΚΟΑΓΚΟΑΓ

Η Συμμαχία Πολιτών, συναισθανόμενη το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας αναφορικά με τα ψηλά ενοίκια και τη δυσκολία της στέγασης, είχε σήμερα συνάντηση με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Λιλλήκας ανέλυσε την εθνική στεγαστική πολιτική που προτείνει η Συμμαχία Πολιτών.

Η Πρόταση χωρίζεται σε τρεις άξονες πολιτικής:

1. Νομοθετική κατοχύρωση Εθνικού Κατώτατου Μισθού

2. Επίδομα πρώτης κατοικίας στην ύπαιθρο

3. Θετική παρέμβαση ΚΟΑΓ στην αγορά στέγης

Η Στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από τον ΚΟΑΓ θα πρέπει να στοχεύει:

α. Φοιτητικές Εστίες. Δηλαδή να ανεγερθούν και να διατεθούν στην αγορά φοιτητικές εστίες στις περιοχές που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές και να διατίθενται με χαμηλά ενοίκια βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

β. Διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου. Να ανεγερθούν και να διατεθούν διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πολύ ψηλά ενοίκια.

γ. Κατοικίες χαμηλού κόστους

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ κ. Ανδρέας Φράγκου, μας ενημέρωσε για τις εισηγήσεις που ο Οργανισμός κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών, εισηγήσεις με τις οποίες συμφωνεί η Συμμαχία Πολιτών.

Ως Κίνημα πιστεύουμε ότι ο ΚΟΑΓ έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο και μόνο με την συμμετοχή του θα σχεδιαστεί σωστή εθνική στρατηγική στέγασης η οποία θα λύνει το πρόβλημα.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και η Συμμαχία Πολιτών θα προσπαθήσει να πείσει την Κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚΟΑΓ

10 views0 comments