Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με ΑναπηρίεςΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, η σημερινή και στην Κύπρο δυστυχώς ακόμη να εφαρμοστεί μια πολιτική για μια ποιοτική και αξιοπρεπή ζωή των ατόμων με αναπηρίες.

Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι μια κοινωνία που διατηρεί περιθωριοποιημένα τα άτομα με αναπηρίες είναι μια κοινωνία με αναπηρία.

Βασική Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών είναι όπως το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του.

Το δικαιούχο άτομο, θα μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται εγκεκριμένα από το δημόσιο προγράμματα. Αυτό θα δώσει το δικαίωμα της επιλογής στο δικαιούχο άτομο.

Συγκεκριμένες εισηγήσεις και Προτάσεις:

1. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και καταχώρηση στοιχείων για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ατόμων στην διαχείριση ατόμου με νοητική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

2. Έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες για ηλικίες από 0-6 ετών με το δικαίωμα επιλογής στις οικογένειες. Κάλυψη στο 100% των δαπανών από το κράτος.

3. Επέμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση με την ανεξαρτητοποίηση της ως δομή του υπουργείου Παιδείας, με την σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση των ειδικών εκπαιδευτικών και την εντατική και συστηματική εκπαίδευση τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο έργο τους.

4. Αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με νοητικές αναπηρίες μετά την ηλικία των 21 καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Κάλυψη στο 100% των δαπανών για να έχει το άτομο είναι αξιοπρεπές επίπεδο ζωής από το κράτος.

#Αναπηρίες #Άτομαμεαναπηρίες #ΣυμμαχίαΠολιτών

13 views0 comments