ΓΕΣΥΓΕΣΥ

Συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Υγείας οι κανονισμοί που αφορούν στους ειδικούς και στους προσωπικούς γιατρούς. Θέλουμε να επαναλάβουμε ότι για εμάς το ΓεΣΥ αποτελεί εθνικό στόχο.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ του ΟΑΥ και του ΠΙΣ αλλά θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι είναι σεβαστές οι οποιεσδήποτε ανησυχίες των επαγγελματικών κλάδων αλλά το ΓεΣΥ γίνεται για να εξυπηρετήσει κυρίως τους ασθενείς.

Μας ικανοποιεί ότι αρκετές από τις Προτάσεις μας που αποστείλαμε στον Υπουργό Υγείας και στον ΟΑΥ, έχουν υιοθετηθεί και έχουν βοηθήσει έτσι ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ ΟΑΥ και ΠΙΣ. Θα πρέπει όμως, η κατάληξη αυτού του διαλόγου να διασφαλίζει τα εξής:

Πρώτο, ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα γίνει βάση των χρονοδιαγραμμάτων με καμία αναβολή.

Δεύτερο, οι νομοθεσίες έχουν ψηφιστεί. Η όποια προσπάθεια για αλλαγές ή τροποποιήσεις των νομοθεσιών στόχο θα έχουν την αναβολή της εφαρμογής του ΓΕΣΥ και θα μας βρουν αντίθετους.

Τρίτο, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα αλλοιωθεί τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ που είναι μονοασφαλιστικό σύστημα και να αποτραπεί η όποια προσπάθεια για μεικτό σύστημα ή πολυασφαλιστικό.

Τέταρτο, δεν θα πρέπει εντός του ΓεΣΥ να υπάρχουν ασθενείς δυο ταχυτήτων. Θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι ότι η άσκηση ιδιωτικής ιατρικής εντός του ΓεΣΥ θα δημιουργήσει χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά ασθενείς.

#ΓΕΣΥ #ΣυμμαχίαΠολιτών #Υγεία

0 views0 comments