Οχι ΟΕΒ σε κατώτατο μισθόΧρήστος Μιχαηλίδης

Μας απογοητεύει η άρνηση του Προέδρου της ΟΕΒ για καθορισμό Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Δυστυχώς δεν μας εκπλήττει που κάποιοι εργοδότες θέλουν τους νέους επιστήμονες μας να είναι φτηνό προσωπικό, που θέλουν τους Κύπριους εργαζόμενους να παίρνουν μισθούς κάτω από €1000.

Οι κυπριακές εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα τελευταία 3 χρόνια οι καταθέσεις κυπριακών εταιρειών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν το 2017 στα €8.7 δις από €5.5 δις το 2015 σημειώνοντας μια αύξηση των €3,2 δις. Δηλαδή είχαν αύξηση κατά 60%. Επιπρόσθετα, οι κυπριακές επιχειρήσεις δήλωσαν ως φορολογητέα εισοδήματα €4.3 δις το 2017 σε σύγκριση με €3 δις το 2015.

Μας εκπλήττει, όμως, που όλοι εκείνοι που δηλώνουν πως νοιάζονται κι ανησυχούν για τους εργαζόμενους δεν προχωρούν μαζί μας για νομοθετική ρύθμιση κατώτατου μισθού όπως έκαναν 22 κράτη μέλη της ΕΕ. Μόνο έτσι θα σταματήσει η άγρια εκμετάλλευση των νέων μας.

Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι πρέπει να βλέπουμε τον εργαζόμενο ως συμμετέχοντα στην ανάπτυξη και όχι ως μέσο για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, ενώ πρέπει να τερματιστεί η μισθολογική ανισότητα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΟΕΒ #Κατώτατοςμισθός

1 view0 comments