20 Προτάσεις που μπορούν να σώσουν ζωέςΤροχαία ατυχήματα

Το πρόβλημα

Στην Κύπρο τα τροχαία δυστυχήματα, είναι ανάμεσα στις πρώτες αιτίες θανάτου. Αποτελεί υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για την οδική ασφάλεια των πολιτών. Η Συμμαχία Πολιτών καταθέτει 20 Προτάσεις που μπορούν να σώσουν ζωές στους δρόμους και ζητά όπως η Κυβέρνηση μελετήσει τόσο τις δικές μας όσο και άλλων κομμάτων ώστε γρήγορα να διαμορφώσει ένα εθνικό σχέδιο για ραγδαία μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Προτεινόμενα Μέτρα:

 1. Απόκτηση οδικής συνείδησης, μέσω διαφώτισης με εκστρατείες στα ΜΜΕ και ειδικά της νεολαίας με μάθημα οδικής συμπεριφοράς στη μέση εκπαίδευση.

 2. Καθορισμός κατώτατου αριθμού μαθημάτων για νέους οδηγούς και κατάργηση της μαθητικής άδειας. Η απόκτηση κανονικής άδειας να επιτρέπεται με τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας.

 3. Οι νέοι οδηγοί να έχουν κανονική άδεια υπό δοκιμασία και να επιβραβεύονται αναλόγως της οδικής επάρκειας τους εντός διαστήματος, όχι λιγότερου του ενός έτους. Σε περίπτωση αποτυχίας η δοκιμαστική περίοδος να παρατείνεται.

 4. Δημιουργία διαβαθμίσεων στην άδεια οδήγησης, τουλάχιστον πέντε επιπέδων, που να υποδεικνύει και το επίπεδο εκάστου οδηγού.

 5. Η εκπαίδευση των στρατιωτών μας στα μεγάλα και βαρέα οχήματα, να γίνεται από επαγγελματίες εκπαιδευτές οδηγών.

 6. Θέσπιση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης των αδειοδοτημένων σχολών οδήγησης, που να συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των οδηγών που πέρασαν από εκάστη σχολή.

 7. Θέσπιση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης των εξεταστών, καθώς και της ίδιας της εξεταστικής δοκιμασίας.

 8. Στην άδεια οδήγησης να αναγράφεται τόσο το όνομα του εξεταστή όσο και της σχολής οδηγών. Έτσι θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για την καταλληλότητα τόσο των εξεταστών όσο και των σχολών οδηγών.

 9. Κάθε οδηγός πρέπει να ανανεώνει την άδεια του με εξέταση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εξέταση οδήγησης κάθε 10 χρόνια.

 10. Βελτίωση του οδικού φωτισμού και της σηματοδότησης σε παγκύπρια βάση.

 11. Αναγκαστική επανεξέταση άδειας οδηγού για όσους περνούν το70ον έτος ηλικίας, το οποίο να συνδυάζεται με ιατρική βεβαίωση υγείας και οφθαλμολογική εξέταση. Η επανεξέταση σε άτομα τρίτης ηλικίας να ισχύει ανά διετία.

 12. Αυστηρός έλεγχος συμμόρφωσης στις παρούσες πρόνοιες του Νόμου, όσο αφορά τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης, που θα πρέπει να τυγχάνουν επανεκτίμησης και επανέκδοσης ανά τριετία.

 13. Η άδεια οδήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύει μόνο εφόσον ο κάτοχος της περάσει από τη διαδικασία που περνούν οι αρχάριοι οδηγοί, κατά το ήμισυ.

 14. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης από τρίτες χώρες να πρέπει να περάσουν την ίδια και πλήρη διαδικασία, όπως και οι Κύπριοι αρχάριοι οδηγοί.

 15. Πλήρης αξιοποίηση καμερών στους δρόμους και στα φώτα τροχαίας.

 16. Οι οδηγοί που προκαλούν δυστυχήματα να υποχρεώνονται να περάσουν από αριθμό επιμορφωτικών μαθημάτων και η άδεια τους να υποβιβάζεται σε άδεια υπό δοκιμασία.

 17. Δημιουργία πίστας για μηχανοκίνητα αθλήματα σε όλες τις επαρχίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι νέοι μας θα μπορούν να εκπαιδεύονται από επαγγελματίες οδηγούς αλλά και θα μπορούν να ασκούνται στην ταχύτητα ή άλλες τεχνικές οδήγησης σε συνθήκες ασφάλειας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους συνανθρώπους τους.

Παροχή κινήτρων:

 1. Μείωση τελών άδειας κυκλοφορίας ανάλογα με τη διαβάθμιση της άδειας οδηγού.

 2. Μείωση τελών εγγραφής αυτοκινήτου ανάλογα με τη διαβάθμιση της άδειας οδηγού.

 3. Δημιουργία κινήτρων σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιριών, ανάλογα με τη διαβάθμιση της άδειας οδηγού.

Η Πρόταση μας ετοιμάστηκε σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Τροχαίαατυχήματα

4 views0 comments