Πρόταση για Εθνικό κατώτατο μισθόΚατώτατος μισθός

Θέλω να χαιρετίσω το γεγονός ότι ξεκίνησε στην Επιτροπή Εργασίας η συζήτηση για τον καθορισμό Εθνικού κατώτατου μισθού και στην χώρα μας. Όπως είναι γνωστό η μεγάλη οικονομική κρίση δημιούργησε τεράστιες κοινωνικές πληγές οι οποίες συνεχίζουν και σήμερα να υφίστανται.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν μέσα σε αυτή την κρίση μείωση των απολαβών τους όπως η κυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκατέστησε αυτή την αποκοπή με την συναίνεση και τη συμβολή της Βουλής.

Στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι πλήρωσαν ακόμη πιο ακριβό τίμημα με την ανεργία άλλα και με πιο μεγάλες μειώσεις μισθών οι οποίες υφίστανται μέχρι και σήμερα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Από την όποια οικονομική ανάκαμψη δεν διαπιστώνουμε να υπάρχει δίκαιη κατανομή του παραγόμενου εθνικού πλούτου. Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι κάποιοι επιτήδειοι επιχειρηματίες ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την ψηλή ανεργία, εκμεταλλεύονται τους νέους προσφέροντας τους εξευτελιστικούς μισθούς. Η εκμετάλλευση αυτή επιτυγχάνεται με την εργοδότηση ουσιαστικά κοινοτικών εργαζομένων στους οποίου προσφέρονται ακόμη πιο χαμηλοί μισθοί συμπιέζοντας έτσι τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα προς τα κάτω.

Είναι σημαντικό ότι η ίδια η Ε.Ε από τα στατιστικά της στοιχεία διαπιστώνει ότι το ένα τρίτο περίπου των κυπρίων εργαζομένων εργάζεται με μισθό κάτω των 1000 ευρώ. Στο δημόσιο τομέα σημειώνουμε ότι η χαμηλότερη κλίμακα η Α1 ξεκινά από τα 1100 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του μέσου μισθού στο δημόσιο τομέα και του μέσου μισθού στον ιδιωτικό ξεπερνά τα 1000 ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτή η κοινωνική διαφορά, αυτή η κοινωνική αδικία θα πρέπει να εκλείψει.

Ως Συμμαχία Πολιτών δεν αποδεχόμαστε να υπάρχουν δύο ταχυτήτων εργαζόμενοι. Το ίδιο βέβαια, οι ίδιες ανισότητες θα πρέπει να εξαλειφθούν και στο συνταξιοδοτικό όπου και εκεί το όλο σύστημα διαιωνίζει κοινωνικές ανισότητες.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 το ίδιο το κράτος καθόρισε ως το κατώτατο όριο φτώχιας τα 724 ευρώ ενώ το 11% των εργαζομένων σήμερα αμείβεται με μισθούς 500, 600 ή και 700 ευρώ δηλαδή ένας στους 10 κύπριους αμείβεται με μισθό κάτω του ορίου της φτώχιας. Η Κύπρος είναι μια από τις έξι χώρες στην Ε.Ε που δεν έχει καθορίσει νομοθετικά κατώτατο εθνικό μισθό.

Ακούστηκαν στην Επιτροπή και κάποιες ανησυχίες ότι ενδεχόμενα αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας. Αυτό δεν ευσταθεί. Αυτή η συζήτηση έγινε και πριν από δύο χρόνια όταν η Γερμανία, που ήταν η τελευταία χώρα που εισήγαγε τον κατώτατο μισθό, επιχειρούσε αυτή τη σημαντικότατη κοινωνική μεταρρύθμιση. Και οι ανησυχίες διαψεύστηκαν. Εμείς θεωρούμε ότι το αντίθετο θα συμβεί. Η εισαγωγή του κατώτατου μισθού θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας αφού θα αφαιρέσει το ουσιαστικό κίνητρο των εργοδοτών που εκμεταλλεύονται την ανεργία γιατί δεν θα έχουν πλέον κίνητρο να εργοδοτούν κοινοτικούς με πολύ χαμηλούς μισθούς και δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός θα ισχύει και για τους κύπριους και για τους κοινοτικούς.

Ακούσαμε επίσης ότι θα έπρεπε να προηγηθεί κοινωνικός διάλογος. Πρέπει να πω ότι με βάση το πρόγραμμα της ίδιας της κυβέρνησης για τη διεξαγωγή μελετών στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ολοκληρωθούν οι μελέτες το Νοέμβριο του 2019 και θα ξεκινήσει ο κοινωνικός διάλογος με τις μεγάλες διαφορές στις απόψεις που έχουν οι εργοδότες με τις συντεχνίες των εργαζομένων. Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων θα χάσουμε άλλα δυο με τρία χρόνια. Θεωρώ ότι η ρύθμιση με νομοθεσία επείγει. Δεν μπορεί σήμερα να ανέρχονται τα ενοίκια στα 600-1000 ευρώ τον μήνα και οι μισθοί να είναι γύρω στα 500-600 ευρώ για τους νέους μας και εμείς να λέμε ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει, να λέμε ότι πρέπει να προηγηθεί κοινωνικός διάλογος ο οποίος μπορεί να κρατήσει καθηλωμένα τα παιδιά μας όμηρους, θύματα εκμετάλλευσης για άλλα δύο ή τρία ή και τέσσερα χρόνια.

Θέλω να πω ότι εμείς θέλουμε να προσθέσουμε δυο βελτιώσεις στην Πρόταση Νόμου που έχουμε καταθέσει. Το ένα είναι ότι θέλουμε να καθορίσουμε και τον κατώτατο μισθό ανά ώρα εργασίας για αυτούς που εργάζονται με μερική απασχόληση. Και ο κατώτατος μισθός ανά ώρα εργασίας δεν πρέπει να είναι λιγότερος από τα 8 ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να ισχύει για όλα τα επαγγέλματα με εξαίρεση εκεί όπου υπάρχει συλλογική σύμβαση, δεδομένου ότι η σύμβαση είναι πάνω από τον Εθνικό κατώτατο μισθό. Με αυτόν τον τρόπο καθησυχάζονται και οι συντεχνίες που ανησυχούν ότι ενδεχόμενα θα πληγεί ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων. Ως Συμμαχία Πολιτών στηρίζουμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων. Οι συλλογικές συμβάσεις όμως δεν καλύπτουν πέραν του 25% των εργαζομένων. Και πρέπει να νοιαστούμε για το υπόλοιπο 75% των εργαζομένων οι οποίοι σήμερα ζουν σε άθλιες συνθήκες και είναι θύματα εκμετάλλευσης από κάποιους επιτήδειους εργοδότες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Κατώτατοςμισθός

4 views0 comments