ΓΕΣΥ και ταυτόχρονη ιδιωτική ιατρικήΡένα Γιαβάση

Η απαίτηση των γιατρών να τροποποιηθεί η νομοθεσία του ΓεΣΥ ώστε να τους παρασχεθεί το δικαίωμα να βλέπουν ασθενείς και σε ιδιωτική βάση, αποτελεί στην ουσία την πίσω πόρτα για εισαγωγή του πολυασφαλιστικού συστήματος. Με αυτό το σύστημα ο ασθενείς θα έχει δύο οδούς για να επισκεφτεί τον γιατρό του: Ως δικαιούχος του ΓεΣΥ και ως ιδιώτης με δικά του έξοδα.

Με απλά λόγια θα δημιουργηθούν ασθενείς δύο ταχυτήτων. Οι πρωινοί ασθενείς που θα ανήκουν στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και οι απογευματινοί που θα μπορούν να πληρώνουν για τις ιατρικές υπηρεσίες.

Η Συμμαχία Πολιτών είναι κάθετα αντίθετη σε αυτή την απαίτηση.

  1. Αλλοιώνει εντελώς τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων του ΓΕΣΥ το οποίο υπερψηφίστηκε να είναι μονοασφαλιστικό.

  2. Ενέχει τον κίνδυνο ορισμένοι γιατροί να εκμεταλλευτούν το σύστημα βάζοντας σε μεγάλες λίστες αναμονής τους ασθενείς του ΓεΣΥ, αναγκάζοντας τους να προσφύγουν στην ιδιωτική απογευματινή ιατρική.

  3. Διαχωρίζει τους ασθενείς σε πλούσιους και φτωχούς.

Καλούμε τόσο τον Υπουργό Υγείας όσο και τον ΟΑΥ, να μην αποδεχτούν αυτή την τροποποίηση. Υπάρχουν άλλα αιτήματα των γιατρών τα οποία μπορούν να εξεταστούν και να ικανοποιηθούν. Ανάμεσα στις Προτάσεις της Συμμαχίας Πολιτών που απέστειλε στον Υπουργό Υγείας και στον ΟΑΥ, είναι και δυο που μπορούν να τεθούν στο διάλογο.

Αυτές είναι:

  1. Η χωριστή απευθείας πληρωμή γιατρών που εργάζονται σε κέντρα υγείας.

  2. Η εγγυημένη τιμή μονάδας για την περίοδο των τριών πρώτων χρόνων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΡέναΓιαβάση #ΓΕΣΥ

2 views0 comments