ΓΕΣΥΓΕΣΥ

Το ΓΕΣΥ αποτελεί εθνική υπόθεση και μέγιστο κοινωνικό αγαθό για το οποίο όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο, στο πλαίσιο των νόμων που υπερψηφίστηκαν και στα χρονοδιαγράμματα που αποφασίστηκαν. Για αυτό και καλούμε τους άμεσα εμπλεκόμενους ( ΟΑΥ και ΠΙΣ), να βρουν άμεσα διαύλους επικοινωνίας. Για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα επιβάλλεται διάλογος γύρω από το τραπέζι και όχι μέσω επιστολών.

Υπάρχουν ζητήματα που εγείρονται τα οποία μπορούν να εξεταστούν και να ικανοποιηθούν. Ανάμεσα στις Προτάσεις της Συμμαχίας Πολιτών που απέστειλε στον Υπουργό Υγείας και στον ΟΑΥ, είναι και δυο οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των γιατρών και που μπορούν να τεθούν στο διάλογο. Αυτές είναι:

  1. Η χωριστή απευθείας πληρωμή γιατρών που εργάζονται σε κέντρα υγείας.

  2. Η εγγυημένη τιμή μονάδας.

Η Συμμαχία Πολιτών καλεί για άλλη μια φορά τον ΠΙΣ όπως οι επαφές του με τα κόμματα να γίνονται παράλληλα με τον διάλογο με τον ΟΑΥ.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓΕΣΥ

0 views0 comments