Μείωση κόστους ενέργειας - μείωση φόρωνΑνδρέας Αποστόλου

Πάγια θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι έτσι ώστε μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και το φυσικό αέριο να μειωθεί το κόστος των πολιτών τόσο για τη μετακίνηση τους όσο και για την ενέργεια που καταναλώνουν στα σπίτια τους. Θεωρούμε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος έτσι ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να βρίσκεται εντός των στόχων του 2020-2030 που θέτει η Ε.Ε και δυστυχώς αυτό το κόστος θα μετακυληστεί στους πολίτες.

Θέση μας είναι ότι έστω και τώρα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για υγραεροκίνηση στα αυτοκίνητα αλλά και κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα και ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος που πληρώνει ο καταναλωτής, να αγοράζει η ΑΗΚ από τον χαμηλότερο προσφοριοδότη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος παραγωγής και το κόστος που θα πληρώνει ο πολίτης για την κατανάλωση του.

Ήταν θέση μας και είχαμε συνυπογράψει τη Πρόταση Νόμου που αφορούσε την κατάργηση του τέλους για τις εταιρείες των 350 ευρώ. Υπήρχε μια δέσμευση του Υπ. Οικονομικών κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι θα μελετούσαν την κατάργηση του τέλους το οποίο θεωρούμε άδικο για ένα και μοναδικό λόγο: γιατί οριζόντια καλούνται να το πληρώσουν εταιρείες ανεξαρτήτως της κερδοφορίας τους. Για αυτό και πρέπει το Υπουργείο να το εξετάσει.

Όσον αφορά στους φόρους, στα πλαίσια της πολιτικής του κράτους να μειώσει κάποιες φορολογίες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση έτσι ώστε να μειωθούν φορολογίες που θα έχουν αντίκτυπο στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος για να γίνει μια συζήτηση με στόχο να εξεταστεί από ποιες φορολογίες να γίνει μείωση. Μια εισήγηση την οποία εμείς θα στηρίξουμε, είναι όπως μειωθούν οι φορολογίες στα καύσιμα, φορολογίες που πληρώνονται οριζόντια από τους πολίτες. Αν ανοίξει αυτός ο διάλογος η Συμμαχία Πολιτών είναι θετική για να συζητήσει τρόπους έτσι ώστε αυτά τα έσοδα τα οποία είναι έτοιμο το κράτος να μειώσει από την είσπραξη φορολογιών, να είναι φορολογίες που θα ελαφρύνουν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Ενέργεια #Φόροι

4 views0 comments