Συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΔΕΟΚΔΕΟΚ

Πρόεδρος Συμμαχίας Πολιτών

Θέλω να ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την αντιπροσωπία της ΔΕΟΚ για την συνάντηση. Όντως είχαμε μια παραγωγική συζήτηση. Εμπλούτισαν με δικές τους ιδέες από τις εμπειρίες τους την πρόταση μας για να καταστεί και πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη. Η ΔΕΟΚ είναι συντεχνία η οποία είχε θέσει διαχρονικά υπερ του κατώτατου μισθού και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι προσφέρεται ευκαιρία να ξεκινήσει ο κοινωνικού διάλογος με όλους τους εταίρους. Εμείς θέλουμε να εμπλακούν οι συντεχνίες, οι εργοδότες στο διάλογο για να διαμορφωθεί μια κοινή προσέγγιση. Εάν αυτό όμως δεν καταστεί δυνατό, εάν οι εργοδότες συνεχίσουν να αρνούνται αυτό το διάλογο τότε εμείς ως Συμμαχία Πολιτών θα προωθήσουμε την πρόταση νόμου για να οδηγηθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Σήμερα στην Κύπρο και αυτό βγαίνει και από τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων κερδίζει κάτω των 2.000 ευρώ ενώ κάτω των χιλίων ευρώ είναι πέρνα του 27% των Κυπρίων εργαζομένων. Τυγχάνουν εκμετάλλευσης και οι κοινοτικοί και οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι, οι νεόι εργαζόμενοι και οι νέο-εισερχόμενοι τυγχάνουν μιας άγριας εκμετάλλευσης από ασυνείδητούς εργοδότες με εξευτελιστικούς μισθούς.

Η δική μας πρόταση αποσκοπεί στο να υπάρξει καλύτερη κατανομή του εθνικού πλούτου. Να τερματιστεί αυτή η ασυδοσία από μερίδα εργοδοτών και να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή γιατί η συνεισφορά τους στην οικονομία πρέπει να εκτιμηθεί ως έχει και όχι να τυγχάνει εκμετάλλευσης.

Πρόεδρος ΔΕΟΚ

Είχαμε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών. Μας ενημέρωσε για την πρόταση που κατέθεσε στην Επιτροπή για την θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού.

Ανταλλάξαμε απόψεις για το θέμα. Η ΔΕΟΚ διαχρονικά στηρίζει την θεσμοθέτηση γενικού κατώτατου μισθού. Πιστεύω η συγκυρία είναι τέτοια που μας επιτρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Έχουμε βγει από την οικονομική κρίση. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό φτώχειας στον τόπο μας και ασφαλώς υπάρχει απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με πολύ χαμηλούς μισθούς.

Επομένως επιβάλλεται να ξεκινήσει δομημένος κοινωνικός διάλογος ώστε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε σε βάθος το θέμα για να καταλήξουμε σύντομα στη θεσμοθέτηση που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη και θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς μισθού για όλους τους εργαζόμενους του τόπου.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΔΕΟΚ

0 views0 comments