Αναστολή διαβουλεύσεων ΠΙΣ με ΟΑΥΠΙΣ

Ενέχει κινδύνους η απόφαση του ΠΙΣ να αναστείλει τις διαβουλεύσεις του με ΟΑΥ και να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για το ΓΕΣΥ. Όμως με γνώμονα την υλοποίηση του ΓΕΣΥ στη φιλοσοφία όσων αποφασίστηκαν στην ειδική συνεδρίαση στο Προεδρικό και των νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν στη Βουλή, καλούμε την ηγεσία του ΠΙΣ όπως οι επαφές της με τα κόμματα να γίνονται παράλληλα με τον διάλογο με τον ΟΑΥ.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να μείνει αμετακίνητος στη δέσμευση του για υλοποίηση του μονοασφαλιστικού συστήματος. Δεν πρέπει να υπαναχωρήσει αλλά να προασπιστεί μέχρι τέλους το συμφέρον των ασθενών και των πολιτών.

Οι όποιες εισηγήσεις είτε του ΠΙΣ είτε των πολιτικών κομμάτων πρέπει να αποστέλλονται στον ΟΑΥ. Αυτό έπραξε η Συμμαχία Πολιτών η οποία απέστειλε τρεις εισηγήσεις, δύο εκ των οποίων ικανοποιούν τις απαιτήσεις των γιατρών.

Οι εισηγήσεις μας εδράζονται σε τρεις άξονες:

  1. Χωριστή απευθείας πληρωμή γιατρών που εργάζονται σε κέντρα υγείας

  2. Εγγυημένη τιμή μονάδας.

  3. Απόρριψη του αιτήματος να επιτραπεί η ιδιωτική άσκηση ιατρικής (Private Practice) σε όσους συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΠΙΣ #ΟΑΥ

0 views0 comments