Παγκόσμια Ημέρα ΗλικιωμένωνΤρίτη Ηλικία

Η παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν. Οι ηλικιωμένοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Συγγενείς, φίλοι, αυτοί που εργάστηκαν σκληρά για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Όμως, δυστυχώς στην Κύπρο, ακόμη απέχουμε πολύ από το να προσφέρουμε αξιοπρεπή ζωή στα άτομα τρίτης ηλικίας.

Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να τους προσφέρει όλα εκείνα έτσι ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια και να είναι ενεργοί πολίτες στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

  1. Αύξηση των συντάξεων έτσι ώστε η κατώτατη σύνταξη να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, και που σήμερα είναι €733 το μήνα.

  2. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την εισαγωγή του κανόνα των 10 ημερών για σοβαρές παθήσεις και ενίσχυση του θεσμού της κατοίκου φροντίδας.

  3. Καθορισμός των δεξιοτήτων των λειτουργών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας και αναβάθμιση τους τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

  4. Δημιουργία Επιτρόπου Ηλικιωμένων (Τρίτης Ηλικίας και Υπερηλίκων) με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους μέσω του συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς του κράτους αλλά και με την παρακολούθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και καλών πρακτικών για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

  5. Ενίσχυση του νόμου για πρότυπα αδειοδοτησης γηροκομείων σε σχέση με τις υποδομές και τη στελέχωση.

  6. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την τρίτη ηλικία βασισμένα στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών πολιτικών και καλών πρακτικών που αφορούν στην ενεργή και αξιοπρεπή γήρανση.

  7. Ίση και δίκαιη πρόσβαση σε υπηρεσίες μάθησης, ψυχαγωγίας, συμπερίληψης και συμμετοχής στα κοινά.

  8. Θέσπιση προγραμμάτων επιστημονικής στήριξης (ψυχολογία, κοινωνιολογία) σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

  9. Δημιουργία προγράμματος με υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τα άτομα τρίτης ηλικίας να δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις και δραστηριότητες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΤρίτηΗλικία

0 views0 comments