Συμφωνία για East MedEast Med

Χαιρετίζουμε τη σημερινή διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας, Ισραήλ, στην παρουσία και των ΗΠΑ για τον αγωγό East Med αλλά και τη λειτουργία της μόνιμης γραμματείας για συντονισμό των τριμερών μηχανισμών συνεργασίας, στη Λευκωσία.

Η δυναμική εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος ασφάλειας, το οποίο να εδράζεται σε κοινά ενεργειακά και οικονομικά συμφέροντα.

Στόχος μας πρέπει να είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη (οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά) εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μας, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού που δεν εξαρτώνται από τη δική μας βούληση.

#EastMed #ΣυμμαχίαΠολιτών #Φυσικόαέριο #Συμμαχίες

7 views0 comments