ΚΟΑΓ - Στεγαστική πολιτικήΚΟΑΓ

Χαιρετίζουμε τις σημερινές δηλώσεις του Γ.Γ ΠΕΟ για το ότι ο ΚΟΑΓ πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στεγαστική πολιτική.

Η Συμμαχία Πολιτών, συναισθανόμενη το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας αναφορικά με τα ψηλά ενοίκια και τη δυσκολία της στέγασης, κατέθεσε Πρόταση Νόμου που αφορά στον ΚΟΑΓ. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης νόμου με σκοπό να μπορεί να δρα και να εργάζεται ανεξάρτητα για να επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να είναι υπόχρεος να ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών για όλα τα ζητήματα που αφορούν την δράση και την λειτουργία του.

Ως Κίνημα πιστεύουμε ότι ο ΚΟΑΓ έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο και μόνο με την συμμετοχή του θα σχεδιαστεί σωστή εθνική στρατηγική στέγασης η οποία θα λύνει το πρόβλημα.

Ταυτόχρονα η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε εθνική στεγαστική πολιτική που χωρίζεται σε τρεις άξονες πολιτικής:

  1. Νομοθετική κατοχύρωση Εθνικού Κατώτατου Μισθού

  2. Επίδομα πρώτης κατοικίας στην ύπαιθρο

  3. Θετική παρέμβαση ΚΟΑΓ στην αγορά στέγης

Η Στρατηγική που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί από τον ΚΟΑΓ θα πρέπει να στοχεύει:

α. Φοιτητικές Εστίες. Δηλαδή να ανεγερθούν και να διατεθούν στην αγορά φοιτητικές εστίες στις περιοχές που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές και να διατίθενται με χαμηλά ενοίκια βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων.

β. Διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου. Να ανεγερθούν και να διατεθούν διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πολύ ψηλά ενοίκια.

γ. Κατοικίες χαμηλού κόστους.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚΟΑΓ #Στεγαστικήπολιτική

14 views0 comments