Επίδομα για οροθετικούςΟροθετικοί

Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει την ικανοποίηση της γιατί μετά από πολλές συζητήσεις και προσπάθειες αλλά και μετά την προσπάθεια της δημοσιογράφου κ. Κάτιας Σάββα, επιτεύχθηκε επιτέλους καταβολή σχεδίου παροχής κινήτρου για τα οροθετικά άτομα.

Από εκεί και πέρα, σήμερα στην Επιτροπή Υγείας εκφράστηκαν και διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί, τόσο με τη Γρηγόριο Κλινική όσο και με τα θέματα που αφορούν στην καλύτερη ενημέρωση ώστε τα άτομα αυτά να μην τυγχάνουν της όποιας προκατάληψης.

Η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει τις προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής των οροθετικών ατόμων έτσι ώστε να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται ενημέρωση. Ενημέρωση κυρίως των νέων παιδιών για το τί είναι ο ιός, πως μεταδίδεται και τρόπους προφύλαξης. Ενημέρωση των πολιτών ώστε να μην αντιμετωπίζουν με φόβο τα οροθετικά άτομα.

Ευχή και στόχος όλων πρέπει να είναι η πλήρης θεραπεία όλων από την ασθένεια, αλλά και η αξιοπρεπής διαβίωση όλων των οροθετικών ατόμων με την εξάλειψη των στερεοτύπων και την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #AIDS #Επίδομαοροθετικών #Οροθετικοί

5 views0 comments